Virksomhedernes administrative byrder

Der er 11 dokument(er)
   2013 (1)
   2011 (2)
   2009 (1)
   2008 (1)
   2006 (3)
   2004 (3)
Efter produkt

2013Til top
Høring om udkast til bekendtgørelse om fleksjobbonus
12.07.2013, Høringssvar

2011Til top
S-SF dumper på ny i økonomi
16.05.2011, DA Opinion
Godt og Skidt i "væk med bøvlet"
12.01.2011, DA Opinion

2009Til top
Høringssvar til bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven
03.11.2009, Høringssvar

2008Til top
Ned med bureaukratiet
13.06.2008, DA Opinion

2006Til top
Høringssvar til bekendtgørelser i relation til indkomstregisteret
04.12.2006, Høringssvar
Høringssvar til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion (Fællesopkrævning af arbejdsgiverbidrag m.v.)
03.10.2006, Høringssvar
Høring om udkast til forslag om ændring af retsplejeloven, lov om forbud mod tv-overvågning og lov om luftfart
27.03.2006, Høringssvar

2004Til top
Vigtig indsats imod snyderi
21.10.2004, DA Opinion
Høring om initiativer i relation til virksomhedernes indberetningsbyrder
04.10.2004, Høringssvar
Høring vedrørende Kommissionens forslag til forordning om EU-statistikker over efter- og videreuddannelse i virksomheder
12.03.2004, Høringssvar