Ansættelse

Der er 13 dokument(er)
   2014 (1)
   2013 (2)
   2012 (3)
   2011 (1)
   2008 (3)
   2006 (1)
   2004 (2)
Efter produkt

2014Til top
Modernisering af de statslige regler om arbejdsklausuler løser ikke opgaven
13.06.2014, DA Opinion

2013Til top
S fremlægger fempunktsplan mod ulovlig arbejdskraft
21.08.2013, DA Opinion
Direktivforslag om foranstaltninger til fremme af arbejdstagers udøvelse af deres ret til fri bevægelighed (KOM(2013) 236)
23.05.2013, Høringssvar

2012Til top
Høring vedr. lovudkast angående forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer
02.05.2012, Høringssvar
Høring om udkast til forslag til direktiv om håndhævelse af udstationeringsdirektivet
19.04.2012, Høringssvar
Høring om udkast til forslag til forordning om konfliktret
19.04.2012, Høringssvar

2011Til top
Kommissionens rapport "Minimizing regulatory burdens for SME´s"
20.12.2011, Høringssvar

2008Til top
HK tager fejl: Vikarer bliver ikke funktionærer
23.10.2008, DA Opinion
Lovforslag - ændring af lov om udstationering af lønmodtagere
29.09.2008, Høringssvar
Lovforslag om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft
24.03.2008, Høringssvar

2006Til top
Ny - og bedre - Østaftale
05.04.2006, DA Opinion

2004Til top
Høring om departementalt udkast til forslag om indhentelse af børneattester
11.10.2004, Høringssvar
Ændring af arbejdstidsdirektivet
22.09.2004, DA Opinion