Beskyttelse af personaleoplysninger

Der er 4 dokument(er)
   2013 (1)
   2006 (1)
   2003 (2)
Efter produkt

2013Til top
Forslag til generel forordning om databeskyttelse - Kom (2012) 11
23.05.2013, Høringssvar

2006Til top
Høring om udkast til forslag om ændring af retsplejeloven, lov om forbud mod tv-overvågning og lov om luftfart
27.03.2006, Høringssvar

2003Til top
Vejledning om mulighederne for at dokumentere medarbejderes etniske sammensætning
29.08.2003, Høringssvar
Nej til EU-forhandling om databeskyttelse
13.01.2003, DA Opinion