Funktionærer

Der er 8 dokument(er)
   2014 (1)
   2007 (1)
   2004 (2)
   2003 (4)
Efter produkt

2014Til top
Høring over udkast til ændring af funktionærloven - Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse
30.10.2014, Høringssvar

2007Til top
Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af funktionærloven
09.10.2007, Høringssvar

2004Til top
Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. og udkast til lov om ændring af lov om retsforho
11.10.2004, Høringssvar
Forslag til lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Ophævelse af revisionsbestemmelse)
27.09.2004, Høringssvar

2003Til top
Høring om forslag til lov om brug af aktieoptioner m.v. i ansættelsesforhold og forslag til ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer
15.12.2003, Høringssvar
Fejl om barns første sygedag
10.04.2003, Debatindlæg
Udkast til lovforslag om tidsbegrænset ansættelse samt lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer
20.01.2003, Høringssvar
Udkast til lovforslag om tidsbegrænset ansættelse samt lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (sag 6250-0004)
06.01.2003, Høringssvar