Afskedigelse

Der er 7 dokument(er)
   2011 (1)
   2010 (2)
   2009 (1)
   2006 (3)
Efter produkt

2011Til top
Få eksempler på forskelsbehandling
11.08.2011, DA Opinion

2010Til top
SMS-opsigelser
17.09.2010, Høringssvar
Overreaktion på sms-opsigelser
23.04.2010, DA Opinion

2009Til top
Høring angående sager om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel
01.09.2009, Høringssvar

2006Til top
Regeringen vil lovgive med tilbagevirkende kraft
12.10.2006, DA Opinion
Høringssvar vedrørende udkast til ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejds-markedet m.v.
12.10.2006, Høringssvar
Høring om forslag til lov om ændring af lov om beskyttlse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold
23.02.2006, Høringssvar