Barselsregler

Der er 20 dokument(er)
   2017 (1)
   2016 (3)
   2011 (2)
   2009 (1)
   2008 (1)
   2007 (2)
   2006 (1)
   2005 (1)
   2004 (2)
   2003 (4)
   2002 (1)
   1999 (1)
Efter produkt

2017Til top
Orlov til far er et spørgsmål om kultur
03.11.2017, DA Opinion

2016Til top
Høringssvar om forslag til lov om ændring af barselsloven og lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked samt supplerende høring om ændring af sygedagp
12.12.2016, Høringssvar
Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge (udmøntning af hjemmel i L 4 om ændring af barselsloven)
24.11.2016, Høringssvar
Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af barselsloven (konsekvens for arbejdsgivers ret til refusion ved for sen anmeldelse af graviditetsbetinge
30.09.2016, Høringssvar

2011Til top
Fornuftig beslutning om barselsfond for selvstændige
09.06.2011, DA Opinion
Bemærkninger til "Notat vedrørende implementering af det reviderede forældreorlovsdirektiv"
18.03.2011, Høringssvar

2009Til top
Høring angående sager om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel
01.09.2009, Høringssvar

2008Til top
Høringssvar vedrørende forslag til direktiv om ændring af direktiv 92/85/EØF - graviditetsdirektivet
11.11.2008, Høringssvar

2007Til top
Familier og virksomheder finder balancen
09.05.2007, DA Opinion
Politikerne må gøre arbejdet om
07.05.2007, DA Opinion

2006Til top
Lovforslag om ret til orlov og dagpenge ved barsel m.v.
08.02.2006, Høringssvar

2005Til top
DA-Barsel
23.05.2005, Netsteder

2004Til top
Forslag til lov om ændring af dagpengeloven (adoptionssøgendes ret til dagpenge før modtagelsen af barnet)
19.10.2004, Høringssvar
Faglig voldgiftsafgørelse - Fuld løn under barsel iht. overenskomsten
15.01.2004, DA Opinion

2003Til top
Stadig uklarheder om barselsorloven
14.11.2003, DA Opinion
Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (Optjening af ferieydelse under barselsorlov)
01.10.2003, Høringssvar
Udkast til vejledning om barselsorlov og barselsdagpenge
28.04.2003, Høringssvar
Fejl om barns første sygedag
10.04.2003, Debatindlæg

2002Til top
DA: Dom for vidtgående
19.12.2002, DA Opinion

1999Til top
DA - LO: Aftale om implementering af direktiv om forældreorlov
03.06.1999, Aftaler