Ligebehandling

Der er 46 dokument(er)
   2017 (2)
   2016 (1)
   2015 (3)
   2014 (2)
   2013 (1)
   2012 (1)
   2011 (3)
   2010 (1)
   2009 (2)
   2008 (4)
   2007 (3)
   2006 (6)
   2005 (7)
   2004 (2)
   2003 (6)
   2002 (2)
Efter produkt

2017Til top
Beskæftigelsesministeriets udkast til undersøgelse af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet 2014-2016
11.10.2017, Høringssvar
Høringssvar om forslag til lov forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap
22.09.2017, Høringssvar

2016Til top
Høringssvar vedrørende EU-Kommissionens henstilling om styrkelse af princippet om ligeløn til mænd og kvinder gennem åbenhed (2014/124/EU)
26.01.2016, Høringssvar

2015Til top
Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (kønsopdelt lønstatistik)
16.11.2015, Høringssvar
Kom og møde DA på Folkemødet!
03.06.2015, DA Opinion
Høringssvar over lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet
07.04.2015, Høringssvar

2014Til top
Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (ophævelse af 70 års-grænse)
15.10.2014, Høringssvar
Høring over beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til FN's konvention om rettigheder for personer med handica
21.01.2014, Høringssvar

2013Til top
Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (kønsopdelt lønstatistik)
19.11.2013, Høringssvar

2012Til top
Høring om udkast til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet
01.03.2012, Høringssvar

2011Til top
Ikke i mål med kønsopdelt lønstatistik
16.12.2011, DA Opinion
Ingen stigning i klager over aldersbetinget fyring
25.07.2011, DA Opinion
Hellere socialisme end ligestilling?
28.04.2011, Debatindlæg

2010Til top
Kvoteordning er kun for fisk
16.04.2010, Debatindlæg

2009Til top
Ligestilling en vej til mere velstand
15.05.2009, Debatindlæg
Den lille forskel er blevet mindre
20.02.2009, Debatindlæg

2008Til top
Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd
21.11.2008, Høringssvar
Beskeden indsnævring af lønforskel
11.11.2008, DA Opinion
Direktivforslag om ligebehandling uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering
10.09.2008, Høringssvar
EF-Domstolen på ryggen af en tiger
17.07.2008, DA Opinion

2007Til top
Bemærkninger til Draft Counsil Resolution on the Follow-up og the Euro-pean Year of Equal Opportunities for All (2007)
08.10.2007, Høringssvar
Velfærdssamfundet afhængig af bedre integration af indvandrerkvinder
20.08.2007, Debatindlæg
Høring om udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling
06.02.2007, Høringssvar

2006Til top
Høring om Beskæftigelsesministeriets vejledning om kønsopdelt lønstatistik
15.12.2006, Høringssvar
Offentlige tilbud er for ufleksible
07.12.2006, DA Opinion
Supplerende høringssvar - ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet
13.10.2006, Høringssvar
Høringssvar vedrørende udkast til ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejds-markedet m.v.
12.10.2006, Høringssvar
Usund "klik og klag"-kultur
03.10.2006, DA Opinion
Høring om ligestilling og ikke-forskelsbehandling
06.04.2006, Høringssvar

2005Til top
Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om lov om forbud mod forskelsbehandling
13.12.2005, Høringssvar
Høringssvar vedrørende lovforslag om kønsopdelt lønstatistik og redegørelse om ligeløn
02.11.2005, Høringssvar
Kønsopdelt lønstatistik fremmer ikke ligestilling
04.10.2005, DA Opinion
Høringssvar vedrørende Udkast til lovforslag om ændring af ligebehandlingsloven
31.08.2005, Høringssvar
Høringssvar vedrørende ILO-rapportering til Det Internationale Arbejdsbureau for tiden indtil 31. august 2005 om konventionen nr. 100 om ligeløn
31.08.2005, Høringssvar
Ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet
04.07.2005, DA Opinion
Højesteret frifinder Føtex i tørklædesag
21.01.2005, DA Opinion

2004Til top
Direktivforslag om gennemførelse om princippet om lige muligheder og ligebehandling af mænd og kvinder i spørgsmål om arbejde og beskæftigelse, KOM (2004)279
15.06.2004, Høringssvar
Ligelønsstatistik er kun bureaukrati
23.03.2004, DA Opinion

2003Til top
Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd
29.12.2003, Høringssvar
Stadig uklarheder om barselsorloven
14.11.2003, DA Opinion
DA advarer mod nyt klageorgan
24.10.2003, DA Opinion
Kvinders & mænds løn, 2003
21.08.2003, Rapporter og analyser
Gennembrud for ligelønsarbejdet
21.08.2003, DA Opinion
Forslag til lov om etnisk ligebehandling
31.01.2003, Høringssvar

2002Til top
DA: Dom for vidtgående
19.12.2002, DA Opinion
Ændring af lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
07.10.2002, Høringssvar