Arbejdsskader

Der er 16 dokument(er)
   2016 (6)
   2015 (2)
   2014 (1)
   2013 (2)
   2012 (2)
   2006 (1)
   2005 (1)
   2004 (1)
Efter produkt

2016Til top
Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2017 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbej
24.11.2016, Høringssvar
Høringssvar om bekendtgørelse om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl.
24.11.2016, Høringssvar
Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven
22.11.2016, Høringssvar
Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om fordeling af udgifter efter § 9 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
22.11.2016, Høringssvar
Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde
21.11.2016, Høringssvar
Høring vedrørende ændring af bekendtgørelse nr. 939 af 26. november 2003 vedrørende arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde
30.05.2016, Høringssvar

2015Til top
Danmark har et arbejdsmiljø i verdensklasse
07.07.2015, DA Opinion
Kom og møde DA på Folkemødet!
03.06.2015, DA Opinion

2014Til top
Høring over forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar
25.08.2014, Høringssvar

2013Til top
Høring om forslag til lov om erstatning m.v. til veteraner med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion
25.11.2013, Høringssvar
Virksomheder vil gerne fastholde medarbejdere, men mangler engagement fra jobcentrene
12.09.2013, DA Opinion

2012Til top
Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften
28.11.2012, Høringssvar
Lovforslag om arbejdsskadeafgiften
05.03.2012, Høringssvar

2006Til top
Velfærdskommissionens rapport "Fremtidens velfærd - vores valg"
12.01.2006, Høringssvar

2005Til top
Stop for straf på socialt ansvar
07.11.2005, DA Opinion

2004Til top
Musculoskeletal disorders (MSD) at work
25.11.2004, Høringssvar