Kompetencevurdering

Der er 12 dokument(er)
   2011 (1)
   2009 (2)
   2006 (1)
   2005 (2)
   2004 (2)
   2003 (2)
   2002 (1)
   2000 (1)
Efter produkt

2011Til top
Høring over forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler (Kompetencebevis m.v.)
12.12.2011, Høringssvar

2009Til top
DA's høringssvar på udkast til lovforslag om danskuddannelserne
03.11.2009, Høringssvar
Kommunal udannelsesgaranti skal fastholdes
30.06.2009, Debatindlæg

2006Til top
Høringssvar på forslag til lov om udbygning af realkompetencer mv.
04.12.2006, Høringssvar

2005Til top
EU- Kommissionens arbejdsdokument "På vej mod en europæisk referenceramme for kvalifikation og livslang læring"
29.11.2005, Høringssvar
Massive incitamentsproblemer hindrer integration
17.06.2005, DA Opinion

2004Til top
Godt at få anerkendt kompetencer
18.11.2004, DA Opinion
EUROPASS - Kommissionens forslag om en samlet ramme for gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer
29.03.2004, Høringssvar

2003Til top
Færre veluddannede danskere
14.10.2003, DA Opinion
Bekendtgørelse om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
30.05.2003, Høringssvar

2002Til top
De gymnasiale uddannelser & arbejdsmarkedet, 2002
01.03.2002, Rapporter og analyser

2000Til top
En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse: UNICE's syv prioriteter, 2000
01.02.2000, Rapporter og analyser