Kompetencevurdering

Der er 12 dokument(er)
   DA Opinion (3)
   Debatindlæg (1)
   Høringssvar (6)
   Rapporter og analyser (2)
Efter dato

DA OpinionTil top
Massive incitamentsproblemer hindrer integration
17.06.2005, DA Opinion
Godt at få anerkendt kompetencer
18.11.2004, DA Opinion
Færre veluddannede danskere
14.10.2003, DA Opinion

DebatindlægTil top
Kommunal udannelsesgaranti skal fastholdes
30.06.2009, Debatindlæg

HøringssvarTil top
Høring over forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler (Kompetencebevis m.v.)
12.12.2011, Høringssvar
DA's høringssvar på udkast til lovforslag om danskuddannelserne
03.11.2009, Høringssvar
Høringssvar på forslag til lov om udbygning af realkompetencer mv.
04.12.2006, Høringssvar
EU- Kommissionens arbejdsdokument "På vej mod en europæisk referenceramme for kvalifikation og livslang læring"
29.11.2005, Høringssvar
EUROPASS - Kommissionens forslag om en samlet ramme for gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer
29.03.2004, Høringssvar
Viser seneste 5 af 6 Høringssvar.Vis alle 

Rapporter og analyserTil top
De gymnasiale uddannelser & arbejdsmarkedet, 2002
01.03.2002, Rapporter og analyser
En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse: UNICE's syv prioriteter, 2000
01.02.2000, Rapporter og analyser