Grundskolen

Der er 96 dokument(er)
   2018 (2)
   2017 (1)
   2016 (1)
   2014 (1)
   2013 (1)
   2012 (7)
   2011 (4)
   2010 (6)
   2009 (5)
   2008 (8)
   2007 (11)
   2006 (6)
   2005 (5)
   2004 (23)
   2003 (8)
   2002 (5)
   2001 (1)
   1998 (1)
Efter produkt

2018Til top
Aftale om styrket praksisfaglighed er tiltrængt, men ikke tilstrækkelig
12.06.2018, DA Opinion
Tiltrængt udspil fra regeringen og DF
19.05.2018, DA Opinion

2017Til top
elevers praktiske evner skal også anerkendes
23.02.2017, DA Opinion

2016Til top
DA: PISA-resultater viser, at vi ikke er i mål endnu
06.12.2016, DA Opinion

2014Til top
Høring over forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse
04.04.2014, Høringssvar

2013Til top
Hurtig gennemførelse af skolereform kan redde erhvervsuddannelserne
07.06.2013, DA Opinion

2012Til top
Dårlige læsere klarer sig ikke godt
21.12.2012, DA Opinion
Mere undervisning skal bane vej for kvalitetsløft på ungdomsuddannelserne
18.12.2012, DA Opinion
Høring over udkast til bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder
03.07.2012, Høringssvar
Flere tilbud efter folkeskolen
29.06.2012, Debatindlæg
Folkemøde og folkeskole
13.06.2012, Debatindlæg
Krav, test og retning
09.05.2012, DA Opinion
Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)
07.01.2012, Høringssvar

2011Til top
For mange vurderes som uddannelsesparate
05.05.2011, DA Opinion
Formandskab har flere fornuftige folkeskoleforslag
04.05.2011, DA Opinion
Arbejdsgruppe anbefaler mere talentudvikling i skolerne
14.04.2011, DA Opinion
Indvandrerbørn svigtes fortsat i folkeskolen
01.04.2011, DA Opinion

2010Til top
Folkeskolen er dumpet
07.12.2010, DA Opinion
En god folkeskole skaber vækst
25.09.2010, Debatindlæg
Høring om udkast til høring af bekendtgørelse om projektopgaven i folkeskolens 9. klasse
08.06.2010, Høringssvar
DA's bemærkninger til udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse
15.03.2010, Høringssvar
Høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin m.v.)
05.02.2010, Høringssvar
Høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin m.v.)
05.02.2010, Høringssvar

2009Til top
Vækst og uddannelse i centrum
06.10.2009, DA Opinion
DA's høringssvar på indhold og mål i skolefritidsordning
26.05.2009, Høringssvar
DA's bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen m.v.)
25.03.2009, Høringssvar
DA's høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen
02.03.2009, Høringssvar
DA's høringssvar på udkast til reviderede fællesmål
02.03.2009, Høringssvar

2008Til top
DA's høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv (Samordning af elevplan, uddannels
12.12.2008, Høringssvar
Uddannelse betaler sig for indvandrere
11.11.2008, DA Opinion
Høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (sammenskrivning af læseplan og beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og s
13.10.2008, Høringssvar
DA's høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser
01.07.2008, Høringssvar
Høringssvar på udkast til bekendtgørelse om den selvvalgte opgave i 10. klasse
23.06.2008, Høringssvar
Svar på høring over reviderede fagformål, slutmål og trinmål for visse af folkeskolens fag samt mål for nye fag i 10. klasse
28.04.2008, Høringssvar
Mange forslag til en bedre folkeskole
26.02.2008, DA Opinion
Høring om forslag til lov om ændring af lov om folkeskole
19.02.2008, Høringssvar

2007Til top
Mål for uddannelse kan ikke nås uden test
01.11.2007, DA Opinion
Dårlig integration i folkeskolen
09.05.2007, DA Opinion
Høringssvar på udkast til bekendtgørelse om professionsbachelor i uddannelses- og erhvervsvejledning
19.04.2007, Høringssvar
Tvangsudskrivning af unge er forkert medicin
13.04.2007, DA Opinion
Høringssvar på forslag til tidligere vejledning i folkeskolen mv.
08.03.2007, Høringssvar
Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen m.fl. love (10. klasse)
08.03.2007, Høringssvar
Folkeskoleelever skal kende arbejdsmarkedet
28.02.2007, DA Opinion
Bred handlingsplan for det ny Skoleråd
26.02.2007, DA Opinion
Ny rapport om vejledning
08.02.2007, DA Opinion
Brug for større målretning af 10. klasse
04.01.2007, DA Opinion
Skolerne lever ikke op minimumstimetal
02.01.2007, DA Opinion

2006Til top
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om Erhvervsgrunduddannelsen mv. og lov om produktionsskoler
01.12.2006, Høringssvar
Skridt i den rigtige retning for 10. klasse
26.10.2006, DA Opinion
Tosprogede svigtes i Folkeskolen
24.10.2006, DA Opinion
Mesterlæreuddannelse buldrer derudaf
16.10.2006, DA Opinion
Høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen
26.09.2006, Høringssvar
Globalisering og velfærd hænger sammen
16.03.2006, DA Opinion

2005Til top
Ny ungdomsklasse et skridt i den rigtige retning
16.12.2005, DA Opinion
Massive incitamentsproblemer hindrer integration
17.06.2005, DA Opinion
Udenomssnak om PISA
02.03.2005, Debatindlæg
Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (styrket undervisning i dansk som andetsprog m.m.)
19.01.2005, Høringssvar
Indvandrere afskæres fra uddannelse
12.01.2005, DA Opinion

2004Til top
Dansk uddannelse giver indvandrere job
09.12.2004, DA Opinion
Uacceptable PISA-placeringer
06.12.2004, DA Opinion
Fælles synspunkter på fokusgruppernes rapport af oktober 2004 om OECD's anbefalinger til folkeskolen
30.11.2004, Høringssvar
Fleksibelt arbejdsmarked er vejen frem
30.11.2004, DA Opinion
Høring vedrørende ændring af Lov om folkeskolen (fripladstilskud til SFO)
25.11.2004, Høringssvar
ArbejdsMarkedsRapport 2004: Uddannelse
23.11.2004, Rapporter og analyser
Lær skolebørn noget i fritidsordninger
18.10.2004, DA Opinion
Åbningstale peger fremad
05.10.2004, DA Opinion
Høring vedrørende nye forslag til uddannesesprogrammer
24.09.2004, Høringssvar
Fra skole til arbejdsmarked
21.09.2004, Debatindlæg
Høring vedrørende ændring i Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne
21.09.2004, Høringssvar
Fremadrettet finanslovforslag
26.08.2004, DA Opinion
Høring vedrørende lovforslag om mere frit skolevalg
12.08.2004, Høringssvar
Høring vedrørende Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen
20.07.2004, Høringssvar
Høring vedrørende Bekendtgørelse om procedureregler ved en elevs fritagelse for kristendomskundskab i folkeskolen samt bekendtgørelse om ændring af bekendtgørel
16.07.2004, Høringssvar
Udkast til bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv
18.05.2004, Høringssvar
Konstruktiv kritik af folkeskolen
18.05.2004, DA Opinion
Godt og vigtigt initiativ fra regeringen
21.04.2004, DA Opinion
Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om friskoler og private grundskoler (obligatorisk sprogstimulering)
07.04.2004, Høringssvar
EUROPASS - Kommissionens forslag om en samlet ramme for gennemsigtighed i kvalifikationer og komptencer
31.03.2004, Høringssvar
Mobilitet - Kommissionens opfølgningsrapport
31.03.2004, Høringssvar
Konstruktivt forslag til læreruddannelsen
23.03.2004, DA Opinion
Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Geografi som prøvefag m.m.)
07.01.2004, Høringssvar

2003Til top
Store udfordringer for uddannelsespolitikken
02.12.2003, DA Opinion
Skolebørn skal lære mere om verden
05.11.2003, DA Opinion
Stadig for mange vælger 10. klasse
25.06.2003, DA Opinion
Bekendtgørelser om indholdet i børnehaveklassen og om overgangsregler i forbindelse med kommunernes forpligtelse til at fastsætte beskrivelser af udviklingen i
02.06.2003, Høringssvar
Høring over bekendtgørelser vedrørende folkeskolen
19.05.2003, Høringssvar
DA: Ikke behov for amterne
29.04.2003, DA Opinion
DA tilfreds med vejledningsreform
10.04.2003, DA Opinion
Paneldebat om morgensdagens skole i Norden
07.01.2003, Debatindlæg

2002Til top
Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (bedre indskoling og styrkelse af fagligheden i folkeskolens undervisning)
23.12.2002, Høringssvar
DA: Fornuftigt folkeskoleforlig
14.11.2002, DA Opinion
OECD-rapport maner til eftertanke
30.10.2002, DA Opinion
Fagligheden skal styrkes
27.08.2002, DA Opinion
Folkeskolen er begyndelsen på resten af livet
23.05.2002, Debatindlæg

2001Til top
Skole/Erhverv - gode eksempler, 2001
14.09.2001, Rapporter og analyser

1998Til top
Mål, kvalitet og styring - krav til folkeskolen: rapport, 1998
01.10.1998, Rapporter og analyser