Gymnasiale ungdomsuddannelser

Der er 42 dokument(er)
   2018 (1)
   2017 (1)
   2016 (1)
   2014 (2)
   2012 (2)
   2009 (1)
   2008 (3)
   2007 (3)
   2006 (3)
   2004 (15)
   2003 (6)
   2002 (4)
Efter produkt

2018Til top
Markant fremgang i søgningen til erhvervsskolerne
20.03.2018, DA Opinion

2017Til top
EUX viser stort potentiale
16.03.2017, DA Opinion

2016Til top
Et 4-tal til gymnasiet kan bidrage til at skaffe Danmark den nødvendige faglærte arbejdskraft
06.04.2016, DA Opinion

2014Til top
Høring over forslag til lov om Rådet for Ungdomsuddannelser
04.04.2014, Høringssvar
Høring over forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse
04.04.2014, Høringssvar

2012Til top
Mere undervisning skal bane vej for kvalitetsløft på ungdomsuddannelserne
18.12.2012, DA Opinion
Rapport: 95 pct. målsætning kørt af sporet
16.03.2012, DA Opinion

2009Til top
For lidt fokus på det lange sigt i ny aftale
05.11.2009, DA Opinion

2008Til top
DA's høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om procedure for ansøgning til og koordinering af uddannelsesinstitutionernes optagelse af ansøgere ti
28.08.2008, Høringssvar
DA's høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser
01.07.2008, Høringssvar
Høringssvar
25.02.2008, Høringssvar

2007Til top
Tvangsudskrivning af unge er forkert medicin
13.04.2007, DA Opinion
Tekniske skoler underviser for lidt
14.02.2007, DA Opinion
Skolerne lever ikke op minimumstimetal
02.01.2007, DA Opinion

2006Til top
Tosprogede svigtes i Folkeskolen
24.10.2006, DA Opinion
Erhvervsskoler og gymnasier har forskellige mål
14.06.2006, DA Opinion
Globalisering og velfærd hænger sammen
16.03.2006, DA Opinion

2004Til top
Tynd påstand om unges studievalg
25.11.2004, DA Opinion
ArbejdsMarkedsRapport 2004: Uddannelse
23.11.2004, Rapporter og analyser
Høring vedrørende nye forslag til uddannesesprogrammer
24.09.2004, Høringssvar
Høring vedrørende ændring i Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne
21.09.2004, Høringssvar
Nødvendig modernisering
24.06.2004, DA Opinion
Udkast til bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv
18.05.2004, Høringssvar
Udkast til bekendtgørelse om vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv
18.05.2004, Høringssvar
Uddannelsesudspil styrker national koordination
27.04.2004, DA Opinion
Godt og vigtigt initiativ fra regeringen
21.04.2004, DA Opinion
Statsligt ansvar for uddannelse og beskæftigelse
06.04.2004, DA Opinion
Strukturkommissionens betænkning
06.04.2004, Høringssvar
EUROPASS - Kommissionens forslag om en samlet ramme for gennemsigtighed i kvalifikationer og komptencer
31.03.2004, Høringssvar
Mobilitet - Kommissionens opfølgningsrapport
31.03.2004, Høringssvar
Høring vedrørende Bekendtgørelse om vejledning om gennemførelse af uddannelser på Undervisningsministeriets område
01.03.2004, Høringssvar
Ændring af adgangsbekendtgørelsen
17.02.2004, Høringssvar

2003Til top
Store udfordringer for uddannelsespolitikken
02.12.2003, DA Opinion
Høring over udkast til 4 love som led i reformen af de gymnasiale uddannelser
29.08.2003, Høringssvar
DA tilfreds med gymnasiereform
28.05.2003, DA Opinion
DA: Ikke behov for amterne
29.04.2003, DA Opinion
DA tilfreds med vejledningsreform
10.04.2003, DA Opinion
Fornuftige forslag til gymnasiereform
28.01.2003, DA Opinion

2002Til top
DA: Fornuftigt folkeskoleforlig
14.11.2002, DA Opinion
DA tilfreds med åbningstalens signaler
01.10.2002, DA Opinion
HF's studiekompetence bør øges
17.09.2002, DA Opinion
De gymnasiale uddannelser & arbejdsmarkedet, 2002
01.03.2002, Rapporter og analyser