Arbejdskraftens frie bevægelighed

Der er 20 dokument(er)
   2017 (2)
   2016 (4)
   2014 (1)
   2013 (1)
   2008 (2)
   2006 (1)
   2005 (1)
   2003 (6)
   2002 (1)
   1992 (1)
Efter produkt

2017Til top
Nyt EU-direktiv bremser danske virksomheder i udlandet
24.10.2017, DA Opinion
Dansk Arbejdsgiverforenings bud på fremtidens EU
06.10.2017, Rapporter og analyser

2016Til top
Europa-Kommissionens forslag til revision af udstationeringsdirektivet skal respektere den nationale lønfastsættelse
18.03.2016, Høringssvar
Høringssvar om udkast til forslag til lov om AFU og udkast til forslag til lov om ændring af udstationeringsloven, arbejdsretsloven og ATP-loven
04.03.2016, Høringssvar
EU tilbyder Cameron nødbremse for velfærdsydelser
02.02.2016, DA Opinion
De danske velfærdsydelser i et EU-retligt perspektiv
12.01.2016, Rapporter og analyser

2014Til top
Bred aftale om udenlandsk arbejdskraft
26.06.2014, DA Opinion

2013Til top
DA advarer kommunalbestyrelser mod klausuler i strid med EU
11.11.2013, DA Opinion

2008Til top
Bemærkninger til de sager, der skal behandles på rådsmødet den 24.-25. juli 2008
09.07.2008, Høringssvar
Kommissionen satser på flexicurity
02.07.2008, DA Opinion

2006Til top
Høring om videreførelse af Østaftalen
07.02.2006, Høringssvar

2005Til top
Udkast til forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere
15.12.2005, Høringssvar

2003Til top
Opbakning til aftale om nye EU-borgeres adgang til det danske arbejdsmarked
03.12.2003, DA Opinion
Gode karakterer til dansk fleksibilitet
26.11.2003, DA Opinion
Europa - forudsætningen for velfærd
20.11.2003, Debatindlæg
DA vil gerne være med
18.11.2003, Debatindlæg
Befolkningen og politikerne må vælge
06.10.2003, DA Opinion
DA: Fri bevægelighed i EU
29.04.2003, DA Opinion

2002Til top
EU-regulering skal skabe vækst og skåne virksomhederne for bureaukrati
18.09.2002, DA Opinion

1992Til top
DA - LO: Aftale om udenlandske arbejdsgiveres udstationering af arbejdstagere i Danmark
20.11.1992, Aftaler