Indvandring/integration

Der er 9 dokument(er)
   2017 (1)
   2007 (1)
   2006 (3)
   2004 (1)
   2003 (2)
   2002 (1)
Efter produkt

2017Til top
Dansk Arbejdsgiverforenings bud på fremtidens EU
06.10.2017, Rapporter og analyser

2007Til top
Vejen frem er en dansk uddannelse
13.12.2007, DA Opinion

2006Til top
Høringssvar på ændringsforslag til "Udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik"
22.11.2006, Høringssvar
Høring af forslag om Ændring af Udlændingeloven
11.05.2006, Høringssvar
Høring om videreførelse af Østaftalen
07.02.2006, Høringssvar

2004Til top
Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om friskoler og private grundskoler (obligatorisk sprogstimulering)
07.04.2004, Høringssvar

2003Til top
Opbakning til aftale om nye EU-borgeres adgang til det danske arbejdsmarked
03.12.2003, DA Opinion
Gode karakterer til dansk fleksibilitet
26.11.2003, DA Opinion

2002Til top
Ændring af lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
07.10.2002, Høringssvar