Ansættelsesregler

Der er 38 dokument(er)
   2018 (1)
   2017 (2)
   2016 (2)
   2015 (2)
   2014 (2)
   2013 (3)
   2012 (1)
   2010 (2)
   2009 (1)
   2008 (5)
   2007 (3)
   2006 (5)
   2005 (4)
   2004 (4)
   2003 (1)
Efter produkt

2018Til top
Forslag til direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union, KOM (2017) 797
30.01.2018, Høringssvar

2017Til top
En social søjle er ikke løsningen på EU's problemer
23.10.2017, DA Opinion
Dansk Arbejdsgiverforening inviterer til EU-debat med Margrethe Vestager
04.10.2017, DA Opinion

2016Til top
Europa-Kommissionens forslag til revision af udstationeringsdirektivet skal respektere den nationale lønfastsættelse
18.03.2016, Høringssvar
Høringssvar om udkast til forslag til lov om AFU og udkast til forslag til lov om ændring af udstationeringsloven, arbejdsretsloven og ATP-loven
04.03.2016, Høringssvar

2015Til top
Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.
14.04.2015, Høringssvar
Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold
15.01.2015, Høringssvar

2014Til top
Det rigtige problem i dansk lovgivning
28.11.2014, Debatindlæg
Høring om Kommissionens meddelelse "Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT): State of Play and Outlook"
01.07.2014, Høringssvar

2013Til top
DA advarer kommunalbestyrelser mod klausuler i strid med EU
11.11.2013, DA Opinion
Høring om bekendtgørelse om udvidelse af hvervgiverpligten til RUT til også at omfatte rengøringsydelser
03.06.2013, Høringssvar
Direktivforslag om foranstaltninger til fremme af arbejdstagers udøvelse af deres ret til fri bevægelighed (KOM(2013) 236)
23.05.2013, Høringssvar

2012Til top
Kommissionen vil sikre lovgivning ved udstationeringer
21.03.2012, DA Opinion

2010Til top
Turbo på vækst og beskæftigelse i Europa
03.03.2010, DA Opinion
EU-domstolen blåstempler dansk implementering
11.02.2010, DA Opinion

2009Til top
Feriedom skaber ingen klarhed
17.09.2009, DA Opinion

2008Til top
Den danske model klarede eksamen
18.12.2008, DA Opinion
Høringssvar vedrørende forslag til direktiv om ændring af direktiv 92/85/EØF - graviditetsdirektivet
11.11.2008, Høringssvar
Direktivforslag om ligebehandling uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering
10.09.2008, Høringssvar
EF-Domstolen på ryggen af en tiger
17.07.2008, DA Opinion
Bemærkninger til de sager, der skal behandles på rådsmødet den 24.-25. juli 2008
09.07.2008, Høringssvar

2007Til top
Dansk konfliktpraksis er forenelig med EU
18.12.2007, DA Opinion
Bemærkninger til Draft Counsil Resolution on the Follow-up og the Euro-pean Year of Equal Opportunities for All (2007)
08.10.2007, Høringssvar
Europas nye svar på globaliseringen
27.06.2007, DA Opinion

2006Til top
Modernisering af ansættelsesretten i EU
22.11.2006, DA Opinion
Høring om revideret forslag til et servicedirektiv
24.04.2006, Høringssvar
Fællesrapporten om social beskyttelse samt fællesudtalelsen fra SPC og EPC
03.03.2006, Høringssvar
Høring om forslag til lov om ændring af lov om beskyttlse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold
23.02.2006, Høringssvar
Høring om forskellige skattelove og afgiftslove m.v.
05.01.2006, Høringssvar

2005Til top
Udkast til forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere
15.12.2005, Høringssvar
Kommissionens forslag til direktiv om forbedring af overførselsmulighederne for supplerende pensionsrettigheder (KOM (2005) 507 final)
16.11.2005, Høringssvar
Forslag til Lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven)
07.11.2005, Høringssvar
Nye toner fra EU
27.09.2005, DA Opinion

2004Til top
God manual om østeuropæisk arbejdskraft
20.12.2004, DA Opinion
Forslag til revision af arbejdstidsdirektivet
14.10.2004, Høringssvar
Ændring af arbejdstidsdirektivet
22.09.2004, DA Opinion
Revision af arbejdstidsdirektivet (93/104/EF)
12.03.2004, Høringssvar

2003Til top
Udkast til lovforslag om medarbejderindflydelse i SE-selskaber
09.12.2003, Høringssvar