Uddannelsespolitik

Der er 23 dokument(er)
   2017 (1)
   2013 (2)
   2012 (2)
   2011 (4)
   2010 (1)
   2005 (1)
   2004 (8)
   2003 (2)
   2002 (2)
Efter produkt

2017Til top
Dansk Arbejdsgiverforening inviterer til EU-debat med Margrethe Vestager
04.10.2017, DA Opinion

2013Til top
Kommissionen kritiserer danske erhvervsuddannelsers kvalitet
29.05.2013, DA Opinion
Slut med falsk varebetegnelse
01.05.2013, Debatindlæg

2012Til top
Svar på høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om folke
05.12.2012, Høringssvar
Sunde offentlige finanser og vækst går hånd i hånd
30.01.2012, DA Opinion

2011Til top
DA: Mere vekseluddannelse i Europa
17.10.2011, DA Opinion
Opsang fra EU-Kommissionen
07.06.2011, DA Opinion
DA: For stor ungdomsledighed i EU
24.03.2011, DA Opinion
EU kræver vækst i Europa
12.01.2011, DA Opinion

2010Til top
Turbo på vækst og beskæftigelse i Europa
03.03.2010, DA Opinion

2005Til top
EU- Kommissionens arbejdsdokument "På vej mod en europæisk referenceramme for kvalifikation og livslang læring"
29.11.2005, Høringssvar

2004Til top
Konkurrenceevne vigtigst for flere job i EU
05.11.2004, DA Opinion
Det europæiske arbejdsmarked, 2004
01.04.2004, Rapporter og analyser
EUROPASS - Kommissionens forslag om en samlet ramme for gennemsigtighed i kvalifikationer og komptencer
31.03.2004, Høringssvar
Mobilitet - Kommissionens opfølgningsrapport
31.03.2004, Høringssvar
EUROPASS - Kommissionens forslag om en samlet ramme for gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer
29.03.2004, Høringssvar
Høring vedrørende Kommissionens forslag til forordning om EU-statistikker over efter- og videreuddannelse i virksomheder
12.03.2004, Høringssvar
Second follow-up report : Framework of actions for the lifelong development of competencies and qualifications
12.02.2004, Rapporter og analyser
Høring om Wim Kok-rapporten vedrørende uddannelse
05.02.2004, Høringssvar

2003Til top
Education and Training 2010 - meddelelse fra Kommissionen
03.12.2003, Høringssvar
First follow-up report : Framework of actions for the lifelong development of competencies and qualifications
25.02.2003, Rapporter og analyser

2002Til top
Social Dialogue on Education and Training
07.03.2002, Rapporter og analyser
Framework of actions for the lifelong development of compentencies and qualifications
28.02.2002, Rapporter og analyser