Forsiden Kontakt  
Her kan du finde medarbejdere og områder/delområder:

Kontakt

 
Navn   Christina Sode Haslund
Stilling   Arbejdsmiljøchef
Område   Arbejdsmiljø og sundhed
Tlf.   33 38 94 82
Mobil.   29 20 04 82
E-mail  
 

ARBEJDSOMRÅDER

 • AMVAB - administrative byrder
 • Arbejdsliv & Sundhed
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES)
 • Arbejdsmiljø - certificering
 • Arbejdsmiljø og sundhedsfremme
 • Arbejdsmiljø og sygefravær
 • Arbejdsmiljøloven
 • Arbejdsmiljørådet
 • Arbejdsskader
 • Arbejdsskadesystemet
 • Arbejdstilsynet
 • Arbejdsulykker
 • DA's forretningsudvalg
 • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
 • Det Rådgivende Udvalg, Luxemburg
 • Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
 • Muskel & skeletbesvær - MSB
 • Partssystemet
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Smiley-ordningen
Pressekontakt Organisationsstruktur (pdf) Det arbejder vi med Find vej til DA.