DA’s Bestyrelse, Forretningsudvalg og politikgrupper

- Et brugerstyret fællesskab

DA er en brugerstyret arbejdsgiverorganisation for 14 medlemsorganisationer.

Medlemsorganisationerne udpeger medlemmerne til såvel bestyrelsen, forretningsudvalget og politikgrupperne.

Bestyrelsen fastlægger de overordnede retningslinjer for DA’s virke, opgaver og organisatoriske udvikling samt vælger for en periode på to år en formand.

Forretningsudvalget består af formanden for DA og fem øvrige medlemmer. Forretningsudvalget udmønter den fastlagte politik og er det besluttende organ i forhold til de løbende politiske og ressourcemæssige prioriteringer i forhold til DA’s arbejde.

Tre politikgrupper sikrer en tæt dialog mellem DA og medlemsorganisationerne. På baggrund af forretningsudvalgets fastlæggelse af grundlaget for sammensætningen af politikgrupperne udpeger medlemsorganisationerne repræsentanter til de tre politikgrupper.

De tre politikgrupper vedrørende arbejdsmiljø, ansættelsesret og arbejdsmarkedsforhold virker til støtte for forretningsudvalget og FU-direktørgruppen og har til opgave at fremme afklaring af mål og midler for fællesskabet inden for de respektive og sammenhængende arbejdsmarkedspolitiske temaer.

Endvidere er der til støtte for forretningsudvalget nedsat en FU-direktørgruppe.

FU-direktørgruppen består af DA’s administrerende direktør og fem øvrige medlemmer, som er direktører i de pågældende medlemsorganisationer.

FU-direktørgruppen kan drøfte emner, som forretningsudvalget har kompetence til at træffe beslutning om. FU-direktørgruppen kan efter forretningsudvalgets nærmere bestemmelser træffe beslutninger på forretningsudvalgets vegne.