Mål, kvalitet og styring - krav til folkeskolen: rapport, 1998 Indhold Erhvervslivet og folkeskolen

Kvaliteten skal styres

Folkeskolens ressourcer

Manglende styring og uklare regler

Folkeskolens værdigrundlag og udvikling

Holdninger og synspunkter på folkeskolen

Afslutning
Resumé Dansk Arbejdsgiverforening har udarbejdet en omfattende rapport, der giver et samlet overblik over de seneste års mange analyser og oplæg om folkeskolen. Rapporten sætter fokus på sammenhængen mellem folkeskolen og erhvervslivet og tager især fat i diskussionen om kvalitet og ressourcer.

På baggrund af rapporten foreslår Dansk Arbejdsgiverforening, at der fremover skal gennemføres systematisk benchmarking på de danske folkeskoler. Det kræver, at der opstilles en række nationale målsætninger for såvel kvalitet og faglighed som for de enkelte folkeskolers økonomi.

En pjece opsummerer rapportens indhold samt hovedkonklusionerne. [PDF]

Rapporten kan bestilles i DA Forlag.

Pjecen kan rekvireres gratis samme sted.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader.
KONTAKT
Publiceret:
1. oktober 1998