Vejledningen svigter unge Af uddannelseschef Mette Ringsted, DA Alt for mange unge falder ud af uddannelsessystemet eller kommer aldrig i gang med en uddannelse efter folkeskolen eller tilsvarende grundskole. Det til trods for, at der bruges en milliard lønkroner til ungdoms- og erhvervsvejledning om året.

En af årsagerne er, at vejledningen har svigtet de unge i årevis. De befinder sig i et vejledningsmæssigt tomrum, fordi der mangler sammenhæng i vejledningen.

Den 1. januar 2000 var der mere end 50.000 unge mellem 15 og 19 år eller knap 20 pct. i aldersgruppen, der på landsbasis ikke var under uddannelse på trods af, at de alle har en grundskoleuddannelse - og få endda en gymnasial uddannelse.

Det er uholdbart, for samfundet risikerer at miste de unge, der ikke opnår en erhvervskompetencegivende uddannelse.

DA finder det fornuftigt, hvis man samler vejledningen i nye kommunale centre for ungdomsvejledning. Ved at skelne mellem den vejledning, der sker i forbindelse med den enkelte uddannelse og en mere generel erhvervsvejledning, skaber man det nødvendige overblik og en sammenhængende hjælp til unge, der ellers ender med at falde ned mellem to eller flere systemer.

Folkeskolen begyndte for at par år siden at arbejde med uddannelsesplaner og uddannelsesbøger. Det virker tilsyneladende, men både bøger og planer forudsætter, at unge efter grundskolen faktisk begynder på en ungdomsuddannelse. For planerne tager ikke højde for unge, der stopper efter folkeskolen, og de omfatter heller ikke unge på efterskoler eller i privatskoler.

Hvis unge derfor skifter mellem de forskellige former for grundskoler, kan planer og bøger hurtigt gå i vasken.

Vejledningen koster cirka 1 mia. lønkroner pr. år. Det blev opgjort af Rådet for uddannelses- og erhvervsvejledning (RUE) for nogle år siden. Rådet oplyste samtidig, at der findes 27 vejledningsordninger.

Det er utilfredsstillende, at der ikke sker en mere målrettet og aktiv indsats for at vejlede unge. Megen vejledning afhænger desuden af den enkelte vejleders engagement. Men en kvalificeret vejledning må ikke afhænge af tilfældige ildsjæle. Det er opgaven alt for vigtig til.

Ansvaret for vejledningen skal synliggøres og samles, så både de unge og vejlederne ved, hvem der er medansvarlig for, at flere unge går i gang med - og afslutter - en uddannelse. Det er i alles interesse - ikke mindst de unge selv.
Bragt i: Nordjyske Stiftstidende, Jydske Vestkysten, Århus Stiftstidende og Fyens Stiftstidende med regionale tal for unge, der ikke er i gang med en uddannelse, 3. marts 2002.