Vejledningen for spredt og uklar i målene Uddannelses- og erhvervsvejledningen er spredt på 27 ordninger. Det giver store forskelle såvel regionalt og lokalt som for brugerne DA mener:

Der mangler et overordnet mål for uddannelses- og erhvervsvejledningen. Målet skal fastlægges ved lov, så det bliver muligt at evaluere vejledningen.

Desuden skal der opstilles mål for vejledningen for de forskellige grupper og for de forskellige uddannelsesniveauer, så kravene i de eksisterende 27 ordninger bliver ensartede.

Da en del unge, såvel som voksne, ofte skifter uddannelse og job, skal det være muligt at få vejledning et sted og af fuldtidsansatte vejledere.

Vejlederne skal uddannes professionelt. Forskellene i vejledernes uddannelse er i dag for stor, og uddannelserne for forskellige. Det skaber problemer for brugerne.
Uklare mål og spredt ansvar Rådet for uddannelses- og erhvervsvejledning (R.U.E.) har gennemført en evaluering af samordningen mellem de 27 vejledningsordninger.

Undersøgelsen påpeger en række svagheder i koordinationen mellem ordningerne.

Samordningen bygger på en model fra 1994. Modellen beskriver strukturen men ikke målet eller de nærmere retningslinier for samarbejdet.

Strukturen bygger på et todelt ansvar. Undersøgelsen viser bl.a. det problematiske i det delte ansvar mellem en arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitisk søjle med Landsarbejdsrådet (LAR) og de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) på den ene side og en vejledningsfaglig søjle med R.U.E. og vejledningsfaglige udvalg på den anden side.

Undersøgelsen viser også, at aktørerne selv opfatter det som en svaghed, at det regionale og lokale samarbejde er afhængigt af ildsjæle og frivillighed.

Det kan føre til, at særlige interesser dominerer, så samordningen vægter visse områder frem for andre.
Uddannelse
4. september 2002
KONTAKT
LINKS
Se hele undersøgelsen fra R.U.E.