DA tilfreds med åbningstalens signaler Det skal bedre kunne betale sig at arbejde. Uddannelsernes faglige niveauer skal styrkes Administrerende direktør Jørn Neergaard Larsen:

Dansk Arbejdsgiverforening er tilfreds med, at statsminister Anders Fogh Rasmussen i sin åbningstale i stort omfang havde fokus på arbejdsmarkedets udfordringer.

Det er af vital betydning, at det kan svare sig at arbejde eller arbejde mere. Derfor er linien den rigtige, når statsministeren klart giver udtryk for, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde og gøre en ekstra indsats.

Herunder også, at det bliver mere attraktivt for ældre at blive længere på arbejdsmarkedet.

Hvis vi alle skal blive rigere, er det vigtigt, at der er kvalificeret arbejdskraft til rådighed.

DA er derfor positivt stemt over for de reformer på uddannelsesområdet, som regeringen lægger op til.

Det faglige niveau skal på alle uddannelser styrkes.
Bebudede reformer Statsministerens åbningstale var præget af bebudede reformer på det beskæftigelsesmæssige og uddannelsespolitiske område.

En række forslag er en naturlig forlængelse af en øget integrationsindsats og udspillet Flere i Arbejde, der har det sigte at øge den samlede beskæftigelse.

På det uddannelsespolitiske område lægges der bl.a. op til reformer af gymnasierne, hf og erhvervsuddannelserne.
Arbejdsmarked
1. oktober 2002
KONTAKT
LINKS
Regeringens lovkatalogStatsministerens åbningstale