Prioritering af arbejdsmiljøforskningen DA støtter forslag om en ny fælles fond til arbejdsmiljøforskning frem for mange små DA mener:

DA støtter idéen om at oprette en fælles fond til arbejdsmiljøforskning.

Det vil betyde en langt mere effektiv udnyttelse af forskningsmidlerne.

I dag fordeles en betydende del af midlerne til arbejdsmiljøforskning gennem kortvarige og ukoordinerede bevillinger.

Det har bl.a. den bivirkning, at det er vanskeligt at fastansætte og fastholde dygtige forskere inden for arbejdsmiljøområdet.

DA mener, at der med regeringens tilkendegivelser om finansiering af fonden er skabt grundlag for etableringen af en ny struktur, der skal sikre en koordineret og prioriteret forskning på arbejdsmiljøområdet.

DA er dog skeptisk over for den allerede besluttede indsats i forhold til forebyggelsen af sygefravær og psykisk arbejdsmiljø, da det er at foregribe fondens opgave med at prioritere indsatsen.
80 millioner kroner til arbejdsmiljøforskning Beskæftigelsesministeren har den 16. oktober 2002 tilkendegivet, at oprettelsen af en arbejdsmiljøforskningsfond er blandt regeringens topprioriteter i forbindelse med årets satspuljeforhandlinger, hvor der er øremærket midler til arbejdsmarkedsområdet.

Regeringen ønsker, at fonden i 2003 skal have ca. 40 mio. kr. og herefter ca. 14 mio. kr. årligt frem til og med 2006.

En permanent arbejdsmiljøforskningsfond var et centralt element i de anbefalinger, som "Arbejdsministeriets udvalg om arbejdsmiljøforskning" afgav til den tidligere arbejdsminister i februar 2001.

Udvalget anbefalede desuden, at forskningen blev samlet om en række prioriterede emner, hvortil der skulle ydes længerevarende bevillinger, samt at forskningen skulle være mere tværfaglig og anvendelsesorienteret.

Udvalget var sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, forskere og myndigheder.
Arbejdsmiljø
15. oktober 2002