DA respekterer indgåede aftaler - også om pension Af adm. direktør Jørn Neergaard Larsen, DA Adm. direktør Søren Schock Petersen og direktør Gerner Abildtrup, SkandiaLink, stiller i Børsen den 14. oktober 2002 spørgsmålet "Hvad vil DA med danskernes pensioner?"

De parter på arbejdsmarkedet, der indgår pensionsaftaler, fastsætter bl.a. størrelse og fordeling af pensionsbidrag, og hvilke grundelementer ordningen skal bestå af.

Nogle aftaler har etableret deres pensionsordninger i private livsforsikringsaktieselskaber, nogle i pengeinstitutter, mens andre igen er etableret i dertil oprettede tværgående pensions-kasser og livsforsikringsaktieselskaber.

DA respekterer naturligvis de valg, aftaleparterne har truffet i deres aftaler - uanset om de er enkeltstående, led i en virksomhedsordning, i en overenskomst eller fælles for arbejdsmarkedet som ATP. Vi forventer, at også andre respekterer disse valg.

Uanset hvor man vælger at placere forvaltningen af pensionsmidlerne, er institutterne underlagt de samme rammebetingelser og lovkrav i øvrigt.

Pensionsopsparingen har stor betydning såvel for den enkelte som for samfundsøkonomien. Derfor er det meget væsentligt, at pensionsordningerne er forståelige og gennemskuelige. Den enkelte pensionsopsparer skal have mulighed for indsigt i pensionsinstitutternes strategier, investeringsvalg, afkast og omkostninger mv.

Det er forudsætningen for, at den enkelte kan præge disse forhold alene eller sammen med sine kolleger.

I de senere år er gennemsigtigheden i pensionssektoren blevet forbedret betydeligt. Det er en udvikling, DA har understøttet - bl.a. gennem deltagelsen i arbejdet i Pensionsmarkedsrådet.

Det er afgørende, at eventuelle lovmæssige ændringer i pensionssystemet ikke påfører arbejdsgiverne yderligere administrative byrder.

Derudover er det indlysende, at konsekvensen af eventuelle ændringer ikke må blive, at endnu flere vælger at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet, fordi de får mulighed for at få udbetalt pensionsopsparingen tidligere end aftalt i dag.

Som udgangspunkt foretrækker DA, at arbejdsgiverne er frigjort for alle forpligtelse over for en lønmodtager, når lønnen er udbetalt..

Så simpel er virkeligheden desværre ikke. Eksempelvis kræver staten, at arbejdsgiverne skal afregne med bl.a. Told og Skat, indbetale til Lønmodtagernes Garantifond (LG), Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER), Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES), Den Særlige Pensionsopsparing (SP) m.m.

De forpligtelser er man som arbejdsgiver nødt til at respektere. På samme måde respekterer DA den mangfoldighed af frivillige aftaler eller overenskomster, virksomhederne eller deres organisationer har indgået om pension. Det forventer vi naturligvis også, at alle andre gør.
Bragt i: Børsen 16. oktober 2002
KONTAKT
Publiceret:
16. oktober 2002