AMI-rapport bliver tolket forkert Arbejdsmiljøets betydning for sygefraværet overdrives i ny rapport fra Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) DA mener:

Arbejdsmiljøinstituttets rapport om arbejdsmiljøets betydning for sygefraværet indeholder flere interessante resultater.

Rapporten påpeger bl.a., at det kun er fem ud af de 25 undersøgte arbejdsmiljøfaktorer, der har betydning for sygefraværet.

Netop de fem faktorer anbefaler et udvalg under Beskæftigelsesministeriet (prioriteringsudvalget) at give en særlig betydning i bestræbelserne på at skabe et endnu bedre arbejdsmiljø.

Rapportens resultater understøtter tidligere undersøgelser fra DA, der blandt andet viser, at sygefraværet som følge af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser udgør ca. 7 pct. af det samlede sygefravær.

Det er imidlertid problematisk, at AMI-rapporten tolkes, som om sygefraværet kan reduceres med en tredjedel ved en større indsats for et bedre arbejdsmiljø.

Inddrager man andre faktorer som f.eks. livsstil, vil der tegne sig et andet og mere realistisk billede af arbejdsmiljøets betydning for sygefraværet.
Rapportens metode og mangler AMI har udeladt en række faktorer, der har betydning for sygefraværet. Det er bl.a.:
 • livsstil (motion, kost, alkohol m.m.)
 • social status (bolig, civil stand, børn)
 • arbejdsfunktion
 • lønform
 • sygesikring
 • generel helbredssituation
 • risikoen for smitte
Rapportens hovedresultater Rapporten konkluderer, at en tredjedel af sygefraværet potentielt set kan reduceres eller helt undgås ved en større arbejdsmiljøindsats.

Rapporten har fundet fem områder, der har særlig betydning for sygefraværet. De fem områder er:
 • jobusikkerhed (usikre ansættelser)
 • høje sensoriske krav (det at se og høre meget på samme tid)
 • arbejde med bøjet ryg og nakke
 • EGA (ensidigt gentaget arbejde)
 • tunge løft
Arbejdsmiljø
1. november 2002
LINKS
Rapporten fra AMI