DA: afskaf G-dagene Flere arbejdsgiverbetalte G-dage betyder lavere beskæftigelse DA mener:

Med forslaget om at øge antallet af G-dage fokuserer vismændene på at løse et ledighedsproblem, der kun har marginal betydning.

Men hvad værre er, at virkningen vil blive den stik modsatte - nemlig flere ledige.

G-dage er en afgift på brugen af arbejdskraft, som vil få virksomhederne til at være mere tilbageholdende med at ansætte nye medarbejdere.

Særligt ansættelser af kortere varighed.

I rapporten fra Det Økonomiske Råd påpeger vismændene således selv, at "virksomhedernes omkostninger ved afskedigelser har betydning for, hvor mange de vil ansætte."

Forslaget om flere G-dage vil samtidig være i strid med regeringerne i EU-landenes ønske om at reducere de ikke lønmæssige omkostninger.

DA mener, at forslaget om flere G-dage er en svipser i den buket af elles udmærkede forslag, som vismændene præsenterer.

I stedet burde man afskaffe de to virksomhedsbetalte G-dage.

Det vil stimulere virksomhederne til at ansætte flere medarbejdere - også i situationer, hvor virksomhederne er usikre på, om de pågældende vil kunne bestride jobbet.
Kort om G-dage fra vismandsrapporten Ved afskedigelser betaler virksomhederne de to første ledighedsdage.

Vismændene vurderer, at midlertidig hjemsendelse - det vil sige ledighedsforløb, der afsluttes efter maksimalt fire uger med en genansættelse - udgør 2,9 pct. af den samlede ledighed.

Vismændene mener, at man kan reducere den midlertidige hjemsendelse ved at øge arbejdsgivernes omkostninger med flere G-dage.
Arbejdsmarked
25. november 2002
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk