Behov for et nyt arbejdsmiljøsystem Et nyt arbejdsmiljøsystem vil give et bedre arbejdsmiljø, fordi ressourcerne målrettes de reelle problemer, mener DA. Af underdirektør Thomas Philbert Nielsen, Dansk Arbejdsgiverforening Onsdag (22.01.03) afleverede Arbejdsmiljørådet en række anbefalinger til et nyt arbejdsmiljøsystem. For første gang i 25 år bliver det muligt samlet at tilpasse strukturen og indsatsen for et bedre arbejdsmiljø frem for blot at justere det eksisterende og utidssvarende system. Et system, der ikke passer til virksomhedernes behov for rådgivning og hjælp til at løse eventuelle arbejdsmiljøproblemer.

Nærlæser man Arbejdsmiljørådets såkaldte strukturudvalgsrapport, kan man se, at arbejdsmarkedets parter er enige et pænt stykke ad vejen. Langt de fleste anbefalinger er der enighed eller overvejende enighed om. Den enighed bør kunne bruges til at etablere et tidssvarende arbejdsmiljøsystem til gavn for danske virksomheder og lønmodtagere.

Blandt nogle af de væsentligste anbefalinger fra rådet skal bl.a. nævnes:
  • En frivillig certificeringsordning.
Det betyder, at de virksomheder, der har styr på arbejdsmiljøet, selv får ret til og ansvar for videreudvikling af arbejdsmiljøindsatsen. Samtidig fritages de for det tvungne medlemskab af BST - Bedriftssundhedstjenesten, og Arbejdstilsynet skal ikke bruge tid på at kontrollere disse virksomheder.

Dermed kan Arbejdstilsynet målrette ressourcerne på de virksomheder, der har alvorlige problemer med arbejdsmiljøet.
  • Der søges udviklet et nyt aftaleinstrument.
Det betyder, at arbejdsmarkedets parter ved forhandling kan udfylde de generelle rammer i Arbejdsmiljøloven, så aftaler træder i stedet for bekendtgørelser. Det vil have to fordele. For det første, at der tages særlige hensyn til branchespecifikke arbejdsmiljøforhold. For det andet, at de, der har problemerne inde på livet i det daglige, får et større medansvar for arbejdsmiljøet.
  • Formidlingen af viden og forskning om arbejdsmiljøforhold fra ind- og udland samles i et nyt videncenter.
Dermed bliver overskueligheden større - både for de professionelle aktører, men også for den enkelte virksomhed, der har brug for hjælp til et løse et konkret problem.

Ingen roser uden torne

Udvalgets anbefalinger var en svær fødsel, og særlig ét område skiller sig ud.

LO og andre lønmodtagerrepræsentanter anbefaler stadig, at BST - Bedriftssundhedstjenesten med tvang skal udbygges til alle virksomheder.

Efter DA's opfattelse så hører en sådan form for tvang ikke hjemme i et moderne arbejdsmiljøsystem.

Og det undrer DA, at LO fastholder et forældet princip om tvungen BST-tilslutning, når der ellers lægges op til, at arbejdsmarkedets parter i endnu højere grad end i dag får hovedansvaret for fortsatte forbedringer af arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljørådets rapport og anbefalinger er nu afleveret til beskæftigelsesministeren. DA håber, at ministeren vil omsætte anbefalingerne til virkelighed snarest.

Virksomheder og lønmodtagere har brug for et moderne arbejdsmiljøsystem. Et system, hvor de virksomheder, der kan selv, får ret til det og de nødvendige instrumenter hertil.

Og på den anden side også et system, der betyder, at Arbejdstilsynet kan skærpe og effektivisere kontrollen med de virksomheder, der har størst behov.
Bragt i Dagbladet Børsen 23. januar 2003
KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
Publiceret:
23. januar 2003