Et bedre arbejdsmiljø Ressourcerne til et bedre arbejdsmiljø skal målrettes de reelle problemer DA mener:

Arbejdsmiljørådet har nu afleveret en række anbefalinger til beskæftigelsesministeren om strukturen på arbejdsmiljøområdet.

I en lang række tilfælde er arbejdsmarkedets parter enige eller overvejende enige i anbefalingerne til ministeren.

Det gælder bl.a. en frivillig certificeringsordning, en ny form for aftalesystem, hvor arbejdsmarkedets parter ved forhandling kan udfylde Arbejdsmiljølovens generelle rammer og en styrket formidling af viden og forskning i arbejdsmiljøspørgsmål.

DA mener, at de mange virksomheder, der i dag er tvungne medlemmer af BST, Bedriftsundheds-tjenesten, skal kunne fritages for BST-tilslutningen, hvis de eksempelvis er arbejdsmiljøcertificeret.

I stedet skal virksomhederne kunne købe rådgivning efter eget valg - akkurat som det kendes fra øvrige miljøforhold. DA ønsker endvidere, at rådgivningspligten ophæves for alle virksomheder.

Samtidig skal Arbejdstilsynet kunne pålægge en virksomhed at søge rådgivning, hvis Arbejdstilsynet skønner det nødvendigt for at skabe et bedre arbejdsmiljø.
Kort om rapporten Arbejdsmiljørådet har som udgangspunkt for anbefalingerne, at arbejdsmiljøsystemet bl.a. bør indrettes efter følgende principper:
  • lønmodtagerne skal sikres et sikkert og sundt arbejdsmiljø
  • Arbejdstilsynets indsats skal tage udgangspunkt i, at virksomhederne er forskellige
  • hovedansvaret for et sikkert og sundt arbejdsmiljø er ledelsens
  • ledelse og ansatte er forpligtet til at samarbejde om arbejdsmiljøspørgsmål
  • der skal være retssikkerhed for ansatte og ledelse

Arbejdsmiljø
27. januar 2003
KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
LINKS
Se Arbejdsmiljørådets rapport