Gulerod og gabestok Regeringens forslag om obligatorisk opgørelse af sygefraværet på hver eneste virksomhed er ubrugeligt, mener Dansk Arbejdsgiverforening Af direktør Henrik Bach Mortensen Regeringen overvejer at tvinge virksomhederne til føre statistik over sygefraværet og truer med, at de "dårlige" virksomheder vil få offentliggjort deres fravær i en slags gabestok.

Men en sådan statistik vil imidlertid intet sige om årsagerne til sygefraværet. Den vil i stedet risikere at modarbejde den positive indsats for at nedbringe fraværet, som mange virksomheder gør i dag.

Derfor afviser Dansk Arbejdsgiverforening regeringens forslag. Det er overflødigt, bureaukratisk og skadeligt.

En virksomhed i statistikkens gabestok kan gøre nok så meget for at fastholde medarbejdere på randen af arbejdspladsen, hvis statistikken alligevel ødelægger virksomhedens image, fordi den har mange sygedage blandt medarbejderne.

For bag statistikken gemmer sig ofte den virkelighed, at det samlede - høje - sygefravær skyldes, at netop den virksomhed gør meget for at fastholde medarbejdere, som andre virksomheder måske ville have afskediget.

En ny undersøgelse fra Ledernes Hovedorganisation viser således, at det gennemsnitlige sygefravær faktisk er størst blandt de virksomheder, der har en aktiv sygefraværspolitik.

Virksomhederne bærer langt størstedelen af udgifterne til sygefravær. Guleroden er dermed allerede til stede i form af de besparelser, en virksomhed kan opnå ved at begrænse sygefraværet.

Derfor giver det ingen mening at opbygge et bureaukratisk registreringssystem for sygefravær.

Ekstra ærgerligt er det, at regeringen åbenbart forestiller sig, at statistikken skal udfærdiges på baggrund af det ny frivillige digitale indberetningssystem til brug for administrationen af sygedagpenge.

Digitaliseringen af sygedagpengeadministrationen er nemlig et vigtigt projekt, som regeringen og arbejdsgiverne indtil nu har lagt stor vægt på, da det sandsynligvis kan spare virksomhederne for enorme administrative byrder.

Det vil derfor være meget ærgerligt, hvis den proces bremses, fordi virksomhederne nu pludselig skal opfylde usaglige kontrolformål, ligesom man kan frygte, at det ellers gode projekt derigennem får et dårligt ry blandt virksomhederne.

Det er væsentligt at fokusere på, hvordan sygefraværet kan begrænses, og Dansk Arbejdsgiverforening bidrager gerne med forslag til, hvordan det kan ske på en måde, der reelt vil give en effekt.

Der skal satses endnu mere på at få det frivillige samarbejde mellem virksomhed, medarbejdere, læger og kommuner til at fungere langt bedre.

Samtidig skal det sikres, at kommunerne langt mere effektivt løser deres del af opgaven for at reducere sygefraværet.

En tvungen fraværsstatistik på virksomhedsniveau giver ingen mening. DA håber derfor, at der er tale om en enlig svale, der er fløjet, inden regeringen sammen med blandt andre arbejdsmarkedets parter i løbet af foråret for alvor tager hul på diskussionen om, hvordan sygefraværet kan begrænses.
Indlægget bragt i Dagbladet Børsen 13.02.2003
KONTAKT
Publiceret:
13. februar 2003