Dansk Arbejdsgiverforening har den 3. januar 2003 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om Udkast til lovforslag om tidsbegrænset ansættelse samt lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (sag 6250-0004) Høringssvaret i Word-format Resumé DA har noteret sig, at forslag til lov om tidsbegrænset ansættelse i væsentligt omfang bygger på den mellem DA og LO indgåede opsamlingsaftale af 7. august 2002, der implementerede EF direktiv 99/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP.

DA finder det tilfredsstillende, at loven bygger på den af arbejdsmarkedets parter indgåede aftale, og at loven viger, hvor direktivet er implementeret ved overenskomst.
KONTAKT
Publiceret:
6. januar 2003
LÆS MERE
Forslag til lov om tidsbegrænset ansættelse
LINKS
Forslag til lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer