Dansk Arbejdsgiverforening har den 17. januar 2003 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om Udkast til lovforslag om tidsbegrænset ansættelse samt lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer Høringssvaret i Word-format Resumé DA skal således fastholde den rejste kritik af den foreslåede ændring af funktionærlovens § 2, stk. 4, der efter DA's opfattelse er udtryk for overimplementering. Beskæftigelsesministeriets tilsyneladende fastholdelse af den foreslåede ændring giver anledning til en uddybning af de tidligere fremførte synspunkter på baggrund af nye analyser af funktionærloven og direktivet.

DA skal derfor på ny kraftigt opfordre til, at den foreslåede ændring af funktionærlovens § 2, stk. 4 - og dermed endvidere funktionærlovens § 2, stk. 6 - ikke foretages.
KONTAKT
Publiceret:
20. januar 2003
LÆS MERE
DA's første høringssvar i sagen