Dansk Arbejdsgiverforening har den 14. marts 2003 svaret Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration i sagen om Udkast til to bekendtgørelser om danskundervisning Dansk Arbejdsgiverforening er blevet anmodet om at afgive høringssvar vedrørende to bekendtgørelser om danskundervisning med høringsfrist den 17. marts 2003.

Dansk Arbejdsgiverforening har ingen bemærkninger hertil.
KONTAKT
Publiceret:
17. marts 2003