Fejl om barns første sygedag Af ansættelsesretschef Flemming Dreesen, Dansk Arbejdsgiverforening Der eksisterer ikke noget EU-direktiv om, at forældre i EU har retskrav på at holde fri på barnets første sygedag.

Det er således ikke korrekt, når man i Jyllands-Posten den 7. april på forsiden af EØ, i artiklen Danmark i strid med EU-regler kan læse, at en forælder har ret til at holde fri på barnets første sygedag ifølge EU's direktiv om forældreorlov.

Det omtalte direktiv fra 1996 omhandler - ud over forældreorlov - alene såkaldte force majeure situationer ved sygdom og ulykke, hvor det er meget nødvendigt at lønmodtageren er tilstede. Det vil eksempelvis sige ret til fri ved begravelser, alvorlig sygdom og lignende hos pårørende.

Retten til fri ved barns første sygedag er ikke en sådan ekstraordinær begivenhed, men muligheden er givet i næsten alle kollektive overenskomster på det private og offentlige område.

Kristelig Fagforening har ganske enkelt misforstået direktivets omfang, og derfor er der ikke noget dansk problem i forhold til EU-retten eller tale om dansk fejlimplementering af EU-direktivet i øvrigt.
Offentliggjort i Jyllands-Posten 10. april 2003
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
10. april 2003