Dansk Arbejdsgiverforening har den 15. april 2003 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om Lovforslag til arbejdsskadereform Høringssvaret i Word-format Resumé Reformen kommer til at indeholde følgende større elementer:
  • Indførelsen af et nyt ulykkesbegreb
  • Lempelse af krav for anerkendelse af erhvervssygdomme med henblik på anerkendelse af flere "nedslidningsskader"
  • Udvidelse af dækning af udgifter til sygebehandling
  • Selvstændige får mulighed for at lade sig omfatte af arbejdsskadesystemet
  • Sagsbehandlingstiden skal nedsættes til maks. 1 år
  • Afskaffelse af det såkaldte afløsningsbeløb
DA kan ikke støtte en række af foreslåede elementer, jf. høringssvaret.
LÆS MERE
DA's høringssvar til regeringens forslag til arbejdsskaderefo-rm (L146)DA's høringssvar til S-R forslag om arbejdsskaderefo-rm, sendt i høring november 2001DA's sammenfattende bemærkninger til Arbejdsskadeudv-alg 2002's arbejdeTvivlsomt forslag til arbejdsskade-reform
LINKS
Lovforslag om arbejdsskaderefo-rm (L216)