Styrket fundament under beskæftigelsesindsatsen LO og DA er nu enige om fælles sigtelinier for gennemførelse af den beskæftigelsespolitiske indsats. I fællesskab har LO og DA identificeret nogle af de væsentligste udfordringer, som følger af "Flere i arbejde" og af 4-partsaftalen om en ny integrationspolitik.

Med aftalerne præsenterer LO og DA et fælles katalog af forslag til, hvordan beskæftigelsesindsatsen kan håndteres lokalt og regionalt. Følgende væsentlige elementer er omfattet:
  • Sigtelinier for fremtidens sammentænkte beskæftigelsesindsats, der etableres i en ny statslig forankret organisation, hvor parterne er med i styringen
  • Anbefalinger om, at der etableres samarbejdsprojekter mellem AF og kommunerne med henblik på en mere effektiv indsats
  • Hvordan der kan opnås en mere effektiv beskæftigelsesindsats ved øget inddragelse af andre aktører
  • Anbefalinger til, hvordan der kan tages fat på at understøtte ledige til en bedre jobsøgning
  • Forslag til, hvordan kommunerne kan anvende beskæftigelsesindsatsens nye redskaber, så kontanthjælpsmodtagere hurtigere og mere effektivt kommer i arbejde
  • Hvilke konkrete aktiviteter kommunerne kan iværksætte for at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet
Arbejdskraftchef Tina Voldby siger:

De 3 aftaler vil styrke indsatsen i de regionale arbejdsmarkedsråd og i koordinationsudvalgene samt understøtte integrationen af flygtninge og indvandrere på det regionale arbejdsmarked.
Arbejdsmarked
7. maj 2003
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
LÆS MERE
Pejlemærker for beskæftigelsesin-dsatsen i RARUdmøntning af "Flere i arbejde" i kommunerneBedre integration af flygtninge og indvandrere på det regionale arbejdsmarked