Fornuftig afdækning af pensionsmarkedet DA maner til forsigtighed i forhold til øget frit valg i arbejdsmarkedspensionsordningerne Bremer-udvalgets rapport om de danske pensionsordninger viser, at man fra politisk hold skal være påpasselig med at ændre i arbejdsmarkedspensionsordningerne og ATP - Arbejdsmarkedets Tillægspension. Jørn Neergaard Larsen, adm. direktør siger:

Grundlæggende må en større valgfrihed på pensionsmarkedet ikke blive et problem for virksomhederne med stigende omkostninger eller øget administration og bureaukrati til følge.

Omkostningerne ved at flytte sin pension eller dele af den er alene den enkelte lønmodtagers ansvar og arbejdsgiveren uvedkommende.

I forhold til pensionsordningerne på arbejdsmarkedet er der tale om aftalte ordninger. Derfor vil ændringer i dem være et indgreb i aftalte overenskomster.

Arbejdsmarkedets pensionsordninger er karakteriseret ved stor udbredelse, lave omkostninger, høj gennemsigtighed og så den fordel, at alle kan optages uden forudgående helbredsvurdering.

Derfor er det af afgørende betydning, at der ikke skabes usikkerhed om hele ideen med et arbejdsmarkedspensionssystem.

Eventuel valgfrihed i de overenskomstaftalte pensionsordninger skal man være meget forsigtig med.

Derfor finder DA det positivt, at regeringen allerede har tilkendegivet, at den vil tage kontakt til arbejdsmarkedets parter om det spørgsmål.

I relation til ATP er det ligeledes DA's holdning, at man fra politisk hold heller ikke der bør foretage ændringer, medmindre arbejdsmarkedets parter kommer med en indstilling.
Personale og administration
21. maj 2003
KONTAKT