Dansk Arbejdsgiverforening har den 27. maj 2003 svaret Undervisningsministeriet i sagen om Bekendtgørelse om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. Dansk Arbejdsgiverforening har modtaget et forslag til ændring af bekendtgørelsen om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer med høringsfrist d. 27. maj.

Det fremhæves i høringsbrevet, at "udkastet indebærer en mindre reduktion af antallet af bestemmelser, uden at der derved sigtes til et ændret retligt indhold." Ændringen sigter således på at implementere den nye §2 a i loven, der beskriver en myndigheds mulighed for at opnå fritagelse for pligten til at forelægge en sag om adgang til et lovreguleret erhverv.

DA skal især pege på bestemmelserne om de faglige udvalgs kompetence til godkendelse. Det fremgik allerede ved seneste lovændring, at centret træffer beslutning, hvis det faglige udvalg ikke kan imødekomme en ansøgning om nedsat uddannelsestid. DA foreslog derfor, at forskellige vurderinger i henholdsvis det faglige udvalg og centret skulle sendes til udtalelse i det pågældende faglige råd. Dette synes ikke omfattet af udkastet til bekendtgørelse.

DA skal desuden bemærke, at det efter lovændringen og udkastet til bekendtgørelse ikke klart fremgår, hvor store de faglige råd skal være, hvor længe de er udpeget og hvorvidt, der kan finde genudpegning sted. Det er desuden ikke længere beskrevet, hvad der forstås ved særligt sagkyndige.

Endelig er der ikke pligt til at offentliggøre resultaterne af de faglige råds arbejde på centrets hjemmeside. Forpligtelsen indeholder alene en offentliggørelse af, hvilke uddannelser der omfattes af de enkelte råd. DA skal derfor anbefale, at der indarbejdes en pligt til offentliggørelse af de faglige råds arbejde på centrets hjemmeside.
KONTAKT
Publiceret:
30. maj 2003