På vej mod et bedre arbejdsmiljø Perspektiverne i regeringens udspil til et nyt arbejdsmiljøsystem er gode. DA ser dog gerne mere vidtgående løsninger Regeringen offentliggjorde den 10. juni 2003 sit forslag til et nyt arbejdsmiljøsystem.

Vedtages forslaget, betyder det bl.a., at alle virksomheders arbejdsmiljø skal screenes af Arbejdstilsynet.

Meningen er, at Arbejdstilsynet fremover skal bruge langt flere ressourcer på at hjælpe virksomheder med ondt i arbejdsmiljøet.

Den nuværende obligatoriske tilslutning for visse brancher til BST - Bedriftssundhedstjenesten - forsvinder og erstattes af en rådgivningspligt for konkrete virksomheder med et konstateret dårligt arbejdsmiljø.

Virksomheder skal fremover kunne indhente bindende forhåndsgodkendelser om sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold.

Desuden foreslår regeringen bl.a.
  • Tilsyn på alle virksomheder med dårligt arbejdsmiljø
  • Rådgivningspligt for virksomheder med behov
  • Liberalisering af rådgivningsområdet
  • Øget brug af partsaftaler
  • Målrettet arbejdsmiljøuddannelse
Underdirektør Thomas Philbert Nielsen siger:

Vi har længe ønsket at reformere arbejdsmiljøsystemet med det sigte at gøre det langt mere nærværende på virksomhederne, hvor de konkrete forbedringer af arbejdsmiljøet skal ske.

Generelt er der tale om et principielt vigtigt opgør med hele det nuværende og meget formynderiske arbejdsmiljøsystem.

Derfor finder vi, at regeringens udspil bygger på de rigtige principper og er store skridt i den rigtige retning.

Det er helt naturligt, at man udskiller og målretter Arbejdstilsynets indsats over for de virksomheder, der har et arbejdsmiljø, der trænger til en hjælpende hånd.

Det er også godt, at beskæftigelsesministeren har fundet midler til at opprioritere Arbejdstilsynets aktiviteter. Det vil medvirke til, at det nye system kommer hurtigt og godt i gang.

Afskaffelsen af den tvungne tilslutning til BST er ligeledes et væsentligt bidrag til en mere målrettet indsats.

DA havde dog gerne set, at man allerede nu afviklede den tvungne BST-tilslutning frem for at vente med det til 2005.

Den nuværende BST-tvang er utidssvarende, og der vil med liberaliseringen ske en bedre udnyttelse af ressourcerne.

Liberaliseringen vil i den sammenhæng betyde, at BST på lige fod med andre rådgivere kan hjælpe virksomhederne.

DA er sikker på, at de gode BST'er vil overleve og formentligt blive større samtidigt med, at der vil komme et helt nyt segment af gode rådgivningstilbud ind på markedet.

DA støtter også den foreslåede rådgivningspligt, når der er tale om pligt i forhold til løsning af alvorlige, konkrete arbejdsmiljøproblemer på den enkelte virksomhed.

Men påbudsinstrumentet må ikke blive BST-pligt ad bagdøren til store dele af arbejdsmarkedet.

DA finder det endvidere helt rigtigt, at virksomhederne fremover kan få forhåndsgodkendt initiativer, der sigter på forbedringer af arbejdsmiljøet, uden at Arbejdstilsynet siden kan underkende initiativerne og pålægge virksomheden yderligere tiltag.

Vedtages forslaget, er der ligeledes taget hul på debatten om arbejdsmiljøuddannelserne.

DA ser i den sammenhæng gerne, at der sker en generel nedsættelse i timetallet på arbejdsmiljøuddannelsen for alle brancher.

Arbejdsmiljø
6. juni 2003
KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
LINKS
Læs regeringens forslag