Virksomhedernes retssikkerhed styrket Vedtages Retssikkerhedskommissionens forslag, vil det styrke virksomhedernes retssikkerhed Retssikkerhedskommissionen afleverede den 26. juni 2003 sine forslag til, hvordan borgernes - herunder også virksomhedernes - retssikkerhed kan styrkes.

Kommissionen har bl.a. skullet udarbejde lovudkast vedrørende myndighedernes adfærd og fremgangsmåde, når de i forbindelse med kontrol og tilsyn skaffer sig adgang til private boliger og virksomheder.

I forhold til kommissionens arbejde har Dansk Arbejdsgiverforening særligt haft fokus på arbejdsmiljølovgivningen.
Jurist Pernille Knudsen siger:

Det samlede resultat af kommissionens arbejde er yderst tilfredsstillende for virksomhederne.

Lovudkastene indeholder væsentlige forbedringer af virksomhedernes retssikkerhed, når de får besøg af bl.a. Arbejdstilsynet.

DA havde dog gerne set, at kommissionen havde haft mulighed for også at forholde sig til de retssikkerhedsmæssige problemer omkring administrative bøder og virksomhedernes objektive straffeansvar på arbejdsmiljøområdet.
Kort om betænkningen Retssikkerhedskommissionens betænkning er resultatet af et udvalgsarbejde, der blev iværksat i foråret 2002 med henblik på at styrke borgernes og virksomhedernes retssikkerhed.

Bl.a. skulle man begrænse brugen af tvangsindgreb og indføre adfærdsregler for myndighederne i forbindelse med eventuelle indgreb.

Kommissionens betænkning indeholder et lovforslag, der bl.a. betyder, at
  • der indføres et proportionsprincip - det vil sige, at tvangsindgreb kun må anvendes, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkeligt
  • der indføres en varslingsbestemmelse forud for et tvangsindgreb eller kontrolbesøg. Varslingen skal oplyse om, hvornår indgrebet vil finde sted, på hvilket juridisk og faktuelt grundlag, det finder sted og om virksomhedernes adgang til indsigelse og undtagelse for et eventuelt indgreb
Arbejdsmiljø
27. juni 2003
LINKS
Se Retssikkerheds-kommissionens betænkning