Alt for mange direkte på førtidspension Fire ud af ti nye førtidspensionister er hverken blevet arbejdsprøvet eller forsøgt revalideret En ny opgørelse fra Den Sociale Ankestyrelse viser, at antallet af nytilkendte førtidspensioner i 4. kvartal 2002 steg til over 5.000 - et tal man skal tilbage til 1997 for at finde højere.

De nye tal viser samtidig, at over 40 pct. af de nye førtidspensionister ikke har været i revalidering, arbejdsprøvning eller andet før pensionen.

Ifølge loven skal alle muligheder for at fastholde personen på arbejdsmarkedet ellers være afprøvet, inden kommunerne må tilkende en livsvarige førtidspension.

Især antallet af mellemste og forhøjet/almindelig førtidspension er steget. De gives til personer, der i nogle tilfælde har en betydelig arbejdsevne i behold.

Alligevel har kun 62 og 57 pct. af de nye pensionister i de to grupper været igennem aktive foranstaltninger.
Arbejdskraftchef i DA, Tina Voldby, siger:

Det er bekymrende, at så mange fortsat går direkte på førtidspension, uden at kommunerne aktivt har forsøgt at fastholde dem på arbejdsmarkedet.

Førtidspensionsreformen trådte i kraft 1. januar 2003, men principperne i reformen har været kendt længe, så kommunerne har haft rigeligt med tid til at tilpasse praksis.

Jeg vil kraftigt opfordre kommunerne til at arbejde målrettet på reformens intention nemlig at holde flere på arbejdsmarkedet.
Arbejdsmarked
17. juli 2003
KONTAKT