Metal tolker EU-direktiv forkert Det er ikke i strid med EU-direktivet at fritage virksomheder fra at være tilsluttet BST. Metal tager Kommissionen som gidsel, mener DA. Dansk Metal har intet juridisk grundlag for at påstå, at EU's rammedirektiv bliver overtrådt, når virksomhedernes pligt til at være tilsluttet BST forsvinder, sådan som beskæftigelsesministeren lægger op til med sin nye arbejdsmiljøreform.

Direktivets bestemmelser vil være overholdt, hvad enten virksomhederne er tilsluttet BST eller ej.

Ifølge både EU-direktivet og den danske lovgivning har arbejdsgiverne ansvaret for, at arbejdet er tilrettelagt sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Samtidig har arbejdsgiverne pligt til at have den fornødne viden til at tilrettelægge arbejdsmiljøet forsvarligt eller om nødvendigt indhente denne viden udefra.

Forpligtelsen til selv at indhente sagkyndig bistand udefra fremgår bl.a. tydeligt af arbejdsmiljølovens § 21 og af § 22 i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse. Det ændres der ikke på med det nye forslag til arbejdsmiljøreform (se links til tekster).
Chefkonsulent i DA, Torben A. Sørensen, siger:

Der er intet i ministerens forslag om en anden og ny rådgivningsordning, der er i strid med bestemmelserne om beskyttelses- og forebyggelsestjenester i EU's rammedirektiv. Reelt har Dansk Metal spurgt EU-Kommissionen, om der er mulighed for at indskrænke forpligtelserne i EU's rammedirektiv og naturligvis fået det svar, at det kan man ikke.

Dansk Metal er ude i et politisk ærinde til forsvar for BST-ordningen og tager i den forbindelse Kommissionen som gidsel. Afskaffelsen af BST-forpligtelsen afskaffer ikke arbejdsmiljørådgivningen herhjemme.
Arbejdsmiljøloven § 21:

"Når Arbejdstilsynet forlanger det, eller når forholdene i øvrigt giver anledning dertil, skal arbejdsgiveren lade foretage undersøgelser, prøver eller besigtigelser, evt. ved særlig sagkyndige, for at konstatere om arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige".

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse § 22:

"For at sikre at arbejdsmiljøet til stadighed er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt skal arbejdsgiveren sørge for, (litra 2) at sagkyndig bistand indhentes, når det er nødvendigt for at konstatere at forholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige".
Arbejdsmiljø
7. august 2003
KONTAKT
LÆS MERE
På vej mod et bedre arbejdsmiljø
LINKS
EU's rammedirektivLov om arbejdsmiljøBekendtgørelse om arbejdets udførelse