Dansk Arbejdsgiverforening har den 20. august 2003 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge) Høringssvaret i PDF-format Resumé DA kan generelt støtte lovforslaget, da det sigter mod en enklere og mere fleksibel administration af ferieloven.

Det er positivt, at den enkelte lønmodtager i samarbejde med sin arbejdsgiver i højere grad kan tilrettelægge ferien, navnlig for så vidt angår den ferie, der ligger ud over 4 ugers årlig ferie, herunder at optjent ferie kan udbetales kontant i stedet for at afholdes som frihed.

Forslaget ligger helt i tråd med behovet for arbejdskraft og den modernisering af ferieloven, som lovændringen i 2000 var udtryk for.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
20. august 2003