Dansk Arbejdsgiverforening har den 1. oktober 2003 svaret Arbejdsdirektoratet i sagen om Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (Optjening af ferieydelse under barselsorlov) Høringssvaret i Word-format Resumé Det fremsendte lovforslag giver ikke DA anledning til at fremkomme med indholdsmæssige bemærkninger, idet DA dog har noteret sig og lægger vægt på, at forslaget som formuleret ikke berører ferieloven eller arbejdsgiveren, herunder i form af administration.
KONTAKT
Publiceret:
1. oktober 2003
LÆS MERE
Forslag til Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (Optjening af ferieydelse under barselsorlov)