Integration, Kommunerne & Arbejdsmarkedet 2003 Rapporten i PDF-format Indhold Kap. 1: Kommunernes integrationsindsats

Kap. 2: Indvandrere og offentlig forsørgelse

Kap. 3: Indvandring i hovedtræk

Appendiks

Litteraturliste
Resumé Den 1. januar 1999 overtog kommunerne ansvaret for at integrere nytilkomne flygtninge og indvandrere i samfundet.

"Integration, kommunerne og arbejdsmarkedet" sætter fokus på, hvordan det er gået med integrationsindsatsen siden 1999.

Analyserne tegner et broget billede af kommunernes integrationsindsats siden 1999. Der er store forskelle på indhold i og effekt af den kommunale indsats.

De kommunale forskelle viser samtidig, at der er et stort potentiale for at forbedre indsatsen, hvis mindre effektive kommuner kan lære af de mest effektive kommuner.

Rapporten kan bestilles hos chefsekretær Susanne Borvang, tlf. 33 38 94 19, e-mail: sub@da.dk

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader
KONTAKT
Publiceret:
2. oktober 2003
LÆS MERE
DA Opinion: Stort potentiale for bedre integration