DA ser frem til en arbejdsmiljøreform En reform af arbejdsmiljølovgivningen er en forudsætning for et fremtidssikret arbejdsmiljøsystem, mener DA Regeringen bebuder i sit lovkatalog, at der kommer omfattende ændringer af den nuværende arbejdsmiljølovgivning.

Blandt andet nævnes der en ny model for rådgivning af virksomhederne i arbejdsmiljøspørgsmål, øgede partsaftaler, mulighed for bindende forhåndstilsagn og en styrket arbejdsmiljøuddannelse.

Hvad der derimod undrer DA voldsomt, er regeringens hensigt om at ville kæde sygefraværet sammen med blandt andet den obligatoriske arbejdspladsvurdering.
Underdirektør Thomas Philbert Nielsen siger:

Vi har længe ønsket en egentlig reform af hele arbejdsmiljøområdet.

Der spildes alt for mange gode kræfter på at behandle alle virksomheder og brancher ens, som om de havde de samme arbejdsmiljøforhold.

Sådan ser virkeligheden ikke ud, og derfor er der brug for en differentieret indsats.

Virksomhederne med styr på arbejdsmiljøet bør slippe for unødig, bureaukratisk kontrol, mens andre, der har behov, kan få en bedre hjælp til at forbedre arbejdsmiljøet.

En differentieret indsats betyder også, at Arbejdstilsynet langt bedre kan målrette deres indsats over for de virksomheder, der har problemer med arbejdsmiljøet.

Dansk Arbejdsgiverforening tager derimod kraftigt afstand fra regeringens planer om at kæde initiativer, der skal nedbringe sygefraværet, sammen med et nyt arbejdsmiljøsystem.

De to forhold har meget lidt med hinanden at gøre. Ved at lave den kobling risikerer man en række initiativer, der i bedste fald er uden betydning, men som i de værste situationer vil give virksomhederne en masse unødig administration.

Ingen af delene forbedrer arbejdsmiljøet. Havde det været så simpelt, så havde man gjort det for længe siden.
Af konkrete initiativer ser DA frem til:
  • At Arbejdstilsynet gennem den bebudede screening af virksomhederne hurtigst muligt kommer til at bruge kræfterne på de virksomheder, der har problemer med arbejdsmiljøet.
  • At BST-tilslutningspligten afskaffes.
  • At der i stedet - og efter en konkret vurdering - kan gives påbud om rådgivning til de virksomheder, hvor der konstateres alvorlige materielle arbejdsmiljøproblemer.
  • At arbejdsmiljøledelsessystemer, der dokumenterer et godt arbejdsmiljø, indføres for at understøtte virksomhedernes selvforvaltning.
  • At virksomheder, der allerede har eller erhverver et arbejdsmiljøcertifikat ikke normalt kontrolleres af Arbejdstilsynet og friholdes fra den kommende rådgivningspligt.
  • At partsaftaler, der kan være med til at udfylde arbejdsmiljøloven, træder i stedet for bekendtgørelser eller dele heraf på egnede områder.
  • At arbejdsmiljøuddannelsen generelt forkortes og ikke alene på kontor- og administrative områder, som foreslået af regeringen, og at kravene til udbydere af arbejdsmiljøuddannelsen strammes for at sikre kvaliteten.
Arbejdsmiljø
7. oktober 2003
KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
LINKS
Regeringens lovkatalog 2003/2004