Færre veluddannede danskere Faldet kan afbødes gennem mindre spildtid og bedre uddannelse af indvandrere, påpeger DA. Frem mod 2010 bliver der færre i arbejdsstyrken med en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvis ikke befolkningens uddannelsesmønster og deltagelse på arbejdsmarkedet ændres.

Det påpeger en ny rapport fra DA "Arbejdsstyrke og uddannelse", der i dag publiceres på nettet.

Antallet af faglærte falder 53.000, antallet af lærere og andre med en mellemlang uddannelse falder med 11.000, mens der bliver flere med en kort eller lang videregående uddannelse. I alt vil der være 22.000 personer færre i arbejdsstyrken allerede i 2010.

Baggrunden er, at der er mange faglærte i de store årgange, der er ved at forlade arbejdsmarkedet. De unge, der indtil nu, er kommet ind på arbejdsmarkedet er højere uddannede, men tilhører langt mindre årgange.

Personer med en uddannelse deltager typisk mere på arbejdsmarkedet end ufaglærte, og hidtil har stigningen i befolkningens uddannelsesniveau bidraget til at øge arbejdsstyrken. Men fra 2010 stagnerer befolkningens uddannelsesniveau og bidrager derfor ikke mere til at modvirke fald i arbejdsstyrken, påpeger rapporten.

Som beskrevet i DA's Arbejdsmarkedsrapport 2003 står det danske samfund over for et meget stort fald i arbejdsstyrken og den private beskæftigelse i årene frem mod 2040, hvis ikke befolkningen arbejder mere end i dag.
Direktør i DA, Henrik Bach Mortensen, siger:

Hvis ikke uddannelsesmønsteret ændrer sig, eller de veluddannede bliver flere år på arbejdsmarkedet, vil det blive sværere at rekruttere uddannet arbejdskraft.

Det er ikke sikkert, at det lige bliver faglærte, som vi kommer til at mangle, selv om analysen viser, at der bliver 50.000 færre faglærte frem til 2010. Mange faglærte efterfølges allerede i dag af personer med f.eks. korte videregående uddannelser. Det centrale er, at der samlet set bliver færre veluddannede i arbejdsstyrken.

Hidtil har et stigende uddannelsesniveau bidraget til en stigende deltagelse på arbejdsmarkedet. Dette vil ikke være tilfældet fremover medmindre flere gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse - og hurtigere end i dag.

Derfor skal unges nuværende forsinkelse på gennemsnitligt 5 år reduceres og det skal sikres at flere indvandrere og efterkommere gennemfører en uddannelse.

De aktuelle forsøg med at øge fleksibiliteten i erhvervsuddannelserne kan være et skridt i den rigtige retning.
Uddannelse
14. oktober 2003
KONTAKT
LÆS MERE
Arbejdsstyrke og Uddannelse, 2003Danske unge har rekord i sen uddannelsesstartFor stort uddannelses-frafaldBrug for færre faglærte på HK-områdetLærermangel skærper kamp om arbejdskraftArbejdsmarkeds-rapport, 2003