Større betaling til efteruddannelse I stedet for at betale til skolepraktik skal arbejdsgivere betale til efteruddannelse. Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har i tilknytning til aftalen om erhvervsuddannelserne besluttet at ændre rollefordelingen mellem staten og arbejdsgiverne. Fremover påtager staten sig finansieringsansvaret for skolepraktikken, mens arbejdsgiverne skal betale mere til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse:
  • Finansieringen af skolepraktik (drift og skoleydelse) overføres til staten,
  • arbejdsgiverne bidrager til finansieringen af VEU-godtgørelsen gennem et kollektivt arbejdsgiverbidrag.
Direktør i DA, Henrik Bach Mortensen, siger:

Vi ser frem til, at regeringen vil løse problemerne med skolepraktikken og er tilfredse med, at arbejdsgiverne fremover kun skal finansiere elever, der uddannes i virksomhederne.

Det er væsentligt, at den samlede finansieringsomlægning ikke medfører øgede udgifter for virksomhederne. Derfor er vi tilfredse med, at der bliver indført et lovbundet loft for arbejdsgivernes bidrag - svarende til den nuværende udgift til skolepraktikordningen.

Vi hæfter os ved, at arbejdsgivernes penge skal gå til godtgørelse til beskæftigede under uddannelse.

Samtidig er vi tilfredse med, at regeringen ikke opretter nye fondskonstruktioner på uddannelsesområdet.

Den konkrete udmøntning af finansierings-omlægningen kender vi ikke endnu, men vi ser frem til en konstruktiv dialog med undervisningsministeren.

Uddannelse
6. november 2003
KONTAKT