Ingen refusion af arbejdsmiljøafgift Virksomheder, der har investeret i et arbejdsmiljøcertifikat, får ingen refusion Nogle af de virksomheder, der har fået et arbejdsmiljøcertifikat, får alligevel ikke deres arbejdsmiljøafgifter refunderet.

I forbindelse med aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om Finanslov 2004 blev parterne enige om at droppe forlængelsen af en refusionsordning i forbindelse med arbejdsmiljøcertificering.

Ordningen, der indebærer, at arbejdsmiljøafgifter refunderes til de virksomheder, der bliver arbejdsmiljøcertificerede, skulle have været ophørt per første juli 2003.

Men da mange virksomheder ikke kunne blive arbejdsmiljøcertificeret inden da på grund af kø hos de institutioner, der kan udstede et arbejdsmiljøcertifikat, stillede beskæftigelsesministeren virksomhederne i udsigt, at ordningen blev forlænget med et år.

Forlængelsen anslås at ville have kostet 60 mio. kr.

Arbejdsmiljørådet har netop behandlet ministerens lovudkast til en forlængelse af ordningen.
Direktør Henrik Bach Mortensen siger:

En række virksomheder har - i forbindelse med, at de er blevet arbejdsmiljøcertificerede - haft forventning om at få refunderet de arbejdsmiljøafgifter, de nåede at betale, inden den nuværende regering afskaffede ordningen.

Senest i juni måned 2003 tilkendegav beskæftigelsesministeren, at muligheden for refusion ville blive forlænget med et år, og mange virksomheder har handlet på baggrund af den udmelding.

Derfor er det helt uforståeligt, at regeringen sammen med Dansk Folkeparti fjerner forlængelsen af refusionsordningen, da årsagen til, at ordningen overhovedet skulle forlænges, var kødannelse hos de institutioner, der kan udstede et arbejdsmiljøcertifikat.

Ved at fjerne forlængelsen klemmer man de virksomheder, der ellers har disponeret i overensstemmelse med ministerens tilkendegivelse.
Arbejdsmiljø
11. november 2003
KONTAKT
LINKS
Pressemeddelse fra Beskæftigelsesmi-nisteriet