DA vil gerne være med Af Jørn Neergaard Larsen LO's næstformand - Tine Aurvig-Huggenberger - bebrejder i Erhvervsbladets minikronik den 10. november 2003 DA og øvrige europæiske arbejdsgivere, at vi ikke vil være med til at etablere nye europæiske institutioner - f. eks et fagretligt systemet på europæisk niveau. Det har vi sagt tidligere, og det mener vi fortsat.

Men DA er interesseret i en fortsat udbygning af det europæiske partssamarbejde i regi af den sociale dialog og mener, at parterne netop gennem den sociale dialog kan medvirke til at virkeliggøre målsætningen fra Lissabon om at gøre EU til den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden i 2010.

Parterne kan være med til at sikre, at den nødvendige regulering af grænseoverskridende problemer bliver af kvalitet og ikke bliver et skridt mod harmonisering.

Danmark er måske det EU-medlem, der har mest at tabe ved en stram regulering af arbejds-markederne i Europa. Vi har uden tvivl det mest fleksible arbejdsmarked i EU, og det må ikke ødelægges. Det fleksible arbejdsmarked er selve forudsætningen for den velfærdsudvikling, vi har set, og som vi ønsker skal fortsætte.

DA er derfor en aktiv deltager - også på europæisk plan - for at være med til at præge udviklingen. Vi arbejder ligeledes for, at de trufne beslutninger, som danske virksomheder efterlever, også bliver respekteret i øvrige medlemslande.

Der er ingen grund til at skjule, at der er organisationer uden for Danmark - både blandt arbejdsgivere og i fagbevægelsen - som har noget mindre tiltro til den sociale dialog og regulering af arbejdsmarkedet på europæisk niveau, end vi har i Danmark.

Men vi må respektere, at løsningerne i de øvrige medlemslande er baseret på deres traditioner på samme måde, som vi forventer, at danske traditioner bliver respekteret.

Vi vil derfor arbejde for, at fortolkningen og anvendelsen af de europæiske aftaler i videst muligt omfang fortsat sker i det hjemlige fagretlige system så tæt på de virksomheder og medarbejdere, det vedrører.

Under fremtidige overvejelser om en styrkelse af den sociale dialog bliver der også lejlighed til at drøfte LO´s forslag, og hvordan parterne sikrer sig indflydelse på udspil fra Kommissionen. Det vil DA naturligvis fortsat arbejde for.
Bragt i Erhvervsbladet 18. november 2003