Europa - forudsætningen for velfærd Af adm. direktør Jørn Neergaard Larsen EU er ikke en trussel, men forudsætningen for velfærd. Danmark har mange muligheder i det europæiske samarbejde, og det skal bruges offensivt, mener DA

Danmark er afhængig af, at Europa står sammen om at skabe de nødvendige forudsætninger for vækst. Væksten opnår vi imidlertid ikke, medmindre vi får mere velfungerende arbejdsmarkeder. Ikke mindst Danmark kan inspirere og bidrage til, at Europa får bedre fungerende arbejdsmarkeder og dermed gang i økonomien. Danmark har nemlig et relativt fleksibelt arbejdsmarked.

I Danmark fokuserer vi ofte på EU-samarbejdet som en trussel mod den danske model. Det er let at bide sig fast i det billede og overse, at EU kan bidrage til at løse nogle af problemerne på det danske arbejdsmarked og dermed bidrage til Danmarks velstand.

På arbejdsmarkedsområdet kan Danmark indtage rollen som foregangsland. Den platform skal vi udnytte. Ikke ved at pådutte resten af Europa vores danske model, men ved at skabe en europæisk model, der respekterer de nationale arbejdsmarkedstraditioner.

Udvidelsen af EU med de central- og østeuropæiske lande åbner nogle af de største muligheder for Europa siden oprettelsen af EF i 1957. Udvidelsen kan bidrage til en stabil udvikling af den europæiske konkurrenceevne og velfærd og udgøre et solidt fundament for europæisk erhvervslivs globale engagement.

Der er imidlertid udfordringer forbundet med udvidelsen. Beslutningsprocessen i Bruxelles risikerer at sande til i tunge regelværk eller kollapse i politisk tovtrækkeri. Mangelfuld håndhævelse af reglerne i de nye medlemslande risikerer at undergrave selve grundtanken med EU. Derfor bliver der brug for yderst håndfaste metoder til at sikre fælles spilleregler for alle.

De 25 stats- og regeringschefer er ved at færdigforhandle en forfatningstraktat, som erstatter de eksisterende traktater. På grundlag af det, vi indtil nu har set, er der tale om et tilfredsstillende forslag med gode svar på udfordringerne. Der er således lagt op til en grundig modernisering af beslutningsgangene og de politiske spilleregler i Bruxelles.

For arbejdsmarkedets parter er det især tilfredsstillende, at de nuværende aftaleregler bevares. Dermed kan parterne være med til fortsat at sikre, at der på den enkelte virksomhed skabes råderum for samarbejde uanset de forskelligartede reguleringstraditioner, som kendetegner Europa.

I DA finder vi, at partssamarbejdet og muligheden for, at arbejdsmarkedets parter på europæisk plan indgår aftaler, både kan være et alternativ og et supplement til EU-regulering. Partsarbejdet kan være et fremragende forum til at fremme de bedste løsninger for virksomhederne.

Europa står over for de samme udfordringer som Danmark med en aldring af befolkningen og behov for bedre fungerende arbejdsmarkeder som forudsætning for global konkurrenceevne, beskæftigelse og dermed velfærdsamfundet. Vi står ikke mindst over for en fælles udfordring med at få forståelse for og politisk støtte til at gennemføre de nødvendige reformer.

Dansk EU-medlemskab udgør ikke en trussel mod vort velfærdssystem, men er et godt fundament herfor. Derfor skal vi sikre os maksimal indflydelse på EU's arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik og aktivt arbejde med at formulere og realisere de mål, som alle kan samles om.
Bragt i Jyllands-Posten den 20. november 2003